2 บอสทีมกรุ๊ป บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม นำเสนอข้อมูลบริษัทแก่นักลงทุนจ.ราชบุรี


2 บอสทีมกรุ๊ป บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
นำเสนอข้อมูลบริษัทแก่นักลงทุนจ.ราชบุรี


  ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ อ.เมือง จ.ราชบุรีนายชวลิต จันทรรัตน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สำนักบัญชีและการเงินองค์กร (CFO) บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (มหาชน) หรือ TEAMG เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (Integrated Consulting Services) และจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุนเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมด้วยนางสาวกัญญารัตน์ ประพิณวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น ได้นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO).

สุพจน์ วรสหวัฒน์ จ.ราชบุรี/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.