องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน เตรียมพร้อมรับมือโรคไข้เลือดออก ปี 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน เตรียมพร้อมรับมือโรคไข้เลือดออก ปี 2561


เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 20 มิถุนายน 2561นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอลานสัก เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดย นายสมนึก เรากสิกรรม นายก อบต.ประดู่ยืน กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ร.ท.ธีรชาติ โชติพรหม(ชุดหน่วยทหารรักษาความสงบ) นายทวีป สมัครการไถ สาธารณสุขอำเภอลานสัก นางสุภาภรณ์ โตมณ์พิทักษ์ หัวหน้าหน่วยบริการบ้านทัพยายปอน นายธงชาติ คำมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ลานสักและนายวุฒินันต์ กันยา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน สมาชิก อบต.เจ้าหน้าที่ และนายมนัส ชำนาญเกษกรณ์ กำนัน ต.ประดู่ยืน พร้อมผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ที่อยู่ในเขตพื้นที่ อสม. ในพื้นที่ คณะครู นักเรียนโรงเรียนประดู่ยืน ชาวบ้านจำนวนกว่า 200 คน นายสมนึก เรากสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืนได้กล่าวว่าการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันเเละควบคุมโรคไข้เลือดออกในครั้งนี้   ทำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันไข้เลือดออก เพื่อให้ชาวบ้านคอยควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเเละลดอัตราเสี่ยงของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชาชนจากโรคไข้เลือดออก ซึ่งจะดำเนินการให้ครอบคลุมทั้งตำบลในระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2561ให้มีกิจกรรมพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายหยอดทรายอะเบทในบ้านเรือน รณรงค์คว่ำภาชนะที่มีน้ำขังและเเจกเอกสารความรู้เรื่องของโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนต่อไป....วินัย ชำนาญปืน ข่าว/รายงาน..สำเนา ทองศรี  ภาพ  แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 - 1717897

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.