เลขาธิการ ศอ.บต.ประธานเปิดงานส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2561 ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตลาดน้ำบ้านยะกัง


เลขาธิการ ศอ.บต.ประธานเปิดงานส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2561 ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตลาดน้ำบ้านยะกัง


ที่ ตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี ชุมชนยะกัง 1 ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2561 ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตลาดน้ำบ้านยะกัง ซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ร่วมกันชุมชนยะกัง โดยมี นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1000 คน 

 นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเปิดกิจกรรมในวันนี้ เพราะมีความผูกพันกับชาวยะกัง และชาวจังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ระยะเวลา 15 ปี ที่ได้ทำงานรวมกัน ถือว่าได้กลับมาเยี่ยมบ้านและประชาชน ตลาดน้ำยะก้งนั้น อดีตเป็นสายน้ำที่ชุบเลี้ยงพวกเรา เมื่อก่อนไม่มีรถ ไม่มีถนน มีแต่เรือเป็นสายน้ำหลัก ศอ.บต.นั้น ดูแล 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาส ยะลาและปัตตานีในการสร้างความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพ และกิจกรรมในวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพื่อส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนและเครือข่ายท่องเที่ยวในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน และพัฒนาความพร้อมขีดความสามารถให้ได้มาตรฐานในการรองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีขบวนพาเหรดทางน้ำในชุดวิถีชีวิตชาวยะกังการแข่งเรื่อฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี้ การแข่งขันเรือ 9 ฝีพ่าย คู่พิเศษทีมกลุ่มแม่บ้านยะกัง กับทีมแม่ค้าตลาดน้ำยะกัง 1 การแข่งขันชกมวยทะเล  และมีการออกบู๊ธจำหน่ายสินค้า เพื่อกระต้นเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป.

ข่าว/กรียา/นราธิวาส

                          

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.