คณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชน เดินทางลงพื้นที่ตำบลสุไหงปาดี เพื่อประเมินโครงการคัดสรร “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561

คณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชน เดินทางลงพื้นที่ตำบลสุไหงปาดี
เพื่อประเมินโครงการคัดสรร หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข
 ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561


           ณ ที่ทำการคณะกรรมการหมู่บ้านควน หมู่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายไกรวุฒิ ช่วยสถิต พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตำบลสุไหงปาดี เพื่อประเมินโครงการคัดสรร หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัด โดยมี นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี พระเทพศีลวิสุทธิ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการทุกหน่วยงาน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้
         ด้วยจังหวัดนราธิวาสได้กำหนดการคัดสรร หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัด ซึ่งมีหมู่บ้านที่ได้รับการคัดสรรรอบแรกจำนวน 3 หมู่บ้าน คือ 1. บ้านควน ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี 2.บ้านประชานิมิต ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร และ 3.บ้านโคกงู ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และจะดำเนินการคัดสรรเพื่อประกาศเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการฯระดับจังหวัด         ทั้งนี้หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้ไปรับรางวัลโล่สิงห์ทองจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยในช่วงเดือนกันยายน 2561 ซึ่งโครงการพัฒนาชุมชนจะจัดงานใหญ่เป็นมหกรรมรวมพลคนดีของประเทศไทยซึ่งหนึ่งในนั้นจะเป็นการมอบโล่รางวัลสิงห์ทองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำ กลุ่มองค์กรเครือข่ายที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน โดยกำหนดให้มีกิจกรรมที่จะเข้ารับโล่รางวัลในส่วนกลาง รวม 4 ประเภท ได้แก่ รางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สำหรับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" รางวัลสิงห์ทองสำหรับผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน รางวัลสิงห์ทองสำหรับกลุ่มองค์กรชุมชนแกนนำหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด และรางวัลสิงห์ทองแก่ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับชุมชนตำบลดีเด่นระดับจังหวัดอีกด้วย
ข่าว/กรียา/นราธิวาส


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.