ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงราชบุรีปั่นจักรยานงานเขาประทับช้างไบค์ 2018 (ปั่นชมสวนมวลไม้ในวรรณคดี)


ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงราชบุรีปั่นจักรยานงานเขาประทับช้างไบค์ 2018
 (ปั่นชมสวนมวลไม้ในวรรณคดี)


นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานปล่อยตัวนักปั่นจักรยาน งานเขาประทับช้างไบค์ 2018(ปั่นชมสวนมวลไม้ในวรรณคดีบ้านจอมบึงปี2561 โดยนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ ประธานมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึงร่วมในพิธีพร้อมร่วม ปั่นจักรยานกลุ่ม VIP ระยะทาง 10 ก.ม. ณ สวนพฤกษ์ศาสตร์วรรณคดี บ้านจอมบึง สำหรับงานเขาประทับช้างไบค์ 2018 มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย สมาคมกีฬาจักรยานจังหวัด ราชบุรี อำเภอจอมบึง ีและภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดขึ้น  เพื่อใช้แหล่งธรรมชาติในชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้และทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป พัฒนาพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง และบริเวณใกล้เคียง ให้มีความพร้อมรองรับประชาชนที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์เพื่อสุขภาพและเพื่อการเรียนรู้ระบบนิเวศน์  เป็นต้นแบบในการใช้พื้นที่ธรรมชาติ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ แก่พื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ        เพื่อนำรายได้จากการจัดงานครั้งนี้มอบให้แก่นักศึกษา จิตอาสาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นอกจากนี้เพื่อเปิดเส้นทางใหม่ ธรรมชาติสวยงาม เนินเขาสลับซับซ้อน ป่าเขียวๆสวยสมบูรณ์ ร่มรื่น เขาเนินช่องหอบ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี และยังเป็นการรณรงค์ส่งเสริมจอมบึงเมืองจักรยานอักด้วย
 ทั้งนี้ในการแข่งขันจักรยานเขาประทับช้างไบค์ 2018 ครั้งนี้แบ่งประเภทการแข่งขันจักรยานทางเรียบ ระยะทาง 100 ก.ม.และมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้พิชิตเขาช่องหอบ ซึ่งเป็นไฮไลทของการ แข่งขัน นอกจากนี้ยังมีระยะทาง 50 ก.ม. ระยะทาง 10 ก.ม. จักรยานกลุ่มVIP ระยะทาง 10 ก.ม. และการแข่งขันจักรยานเสือ ภูเขา เส้นทางผจญภัย ธรรมชาติของสวนพฤกษฺ ศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง
สุพจน์ วรสหวัฒน์ ราชบุรี/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.