นายแพทย์ธานี ลิ้มทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นำสับปะรดจำนวน 15 ตัน มามอบให้โรงพยาบาลสรรค์ประชารักษ์ เพื่อนำมาแจกจ่าย

นายแพทย์ธานี ลิ้มทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นำสับปะรดจำนวน 15 ตัน มามอบให้โรงพยาบาลสรรค์ประชารักษ์ เพื่อนำมาแจกจ่าย

ณ บริเวณลานหน้าห้อง ทันตกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เวลา 10.00 น. โรงพยาบาลลำปาง โดยนายแพทย์ธานี ลิ้มทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นำสับปะรดจำนวน 15 ตัน มามอบให้โรงพยาบาลสรรค์ประชารักษ์ เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และประชาชน ที่มาเยี่ยมญาติ ซึ่งการนำมาของสัปปะรดในครั้งนี้ ทางโรงพยาบาบลำปาง เล็งเห็นถึงปัญหาของเกษตรกร ที่ปลูกสัปปะรด จึงช่วยซื้อสัปปะรดจากเกษตรกรเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ของจ.ลำปาง ซึ่งจะอยู่ในสภาวะขาดทุน  ที่กำลังประสบปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อีกทางหนึ่ง โดยในการแจกสัปปะรดของโรงพยาบาลสรรค์ประชารักษ์ครั้งนี้ได้มีผู้สนใจต่อคิวรับสับปะรดเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานหน้าห้องทันตกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ /////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 ////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.