จ.เพชรบุรี//มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประชุมแนวทางการจัดโครงการจิตอาสาปลูกป่าฯ เฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

จ.เพชรบุรี//มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประชุมแนวทางการจัดโครงการจิตอาสาปลูกป่าฯ เฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานประชุมโครงการจิตอาสาปลูกป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าโป่งสลอด เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยมีส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบวัตถุประสงค์และแนวทางในการดำเนินงาน

การประชุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกำหนดจัดโครงการจิตอาสาปลูกป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าโป่งสลอด เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 ณ วิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฏาคม 2561 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวในวิทยาเขตโป่งสลอดให้เป็นป่าที่มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน รวมทั้งให้ภาคประชาสังคม มีส่วนร่วม และแสดงความมีจิตอาสาในการปลูกต้นไม้ รักษาผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนสำหรับโครงการจิตอาสาปลูกป่าฯ ในครั้งนี้ จะมีการปลูกต้นไม้จำนวน 6,628 ต้น รวมทั้งต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10 และต้นราชพฤกษ์ ต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 9 บนพื้นที่ 1,300 ไร่ ภายในวิทยาเขตโป่งสลอด โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนเข้าร่วมโครงการในวันและเวลาดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032-493300
.......สุพจน์ วรสหวัฒน์//รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.