เยาวชนชาวมุสลิมร่วมกิจกรรม “เอียะติกาฟ” ในเดือนรอมฎอน 10 วันสุดท้ายเดือนรอมฎอน

เยาวชนชาวมุสลิมร่วมกิจกรรม “เอียะติกาฟ” ในเดือนรอมฎอน 10 วันสุดท้ายเดือนรอมฎอน


  วันที่ 9 มิ.ย. 61  ที่มัสยิดนูรุลอิฮซาน หมู่ที่ 13 บ้านสะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ จ.นราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส  เข้าพบปะเยี่ยมเยียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม“เอียะติกาฟ” ในเดือนรอมฎอน (การพำนักอยู่ในมัสยิด) ในช่วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน หรือถือศีลอด เป็นไปอย่างคึกคัก มีเด็กเยาวชนในพื้นที่ และชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 50 คน โดยแต่ละคนก็จะเตรียมหมอน ผ้าห่ม เสื้อผ้า มาด้วย รวมทั้งอัลกุรอาน สำหรับใช้ในการปฎิบัติศาสนกิจ เพื่อพำนักอยู่ในมัสยิดตลอด 10 วัน ซึ่งกิจกรรม “เอียะติกาฟ” ก็จะมีการปฎิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด ด้วยการละหมาด 5 เวลา การรับฟังบรรยายธรรมและอ่านอัลกุรอาน
นอกจากนี้ ก็จะมีการละศีลอดพร้อมกัน“เอียะติกาฟ” ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนรอมฎอน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งแต่ละปีก็จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี
  ทั้งนี้ กิจกรรม “เอียะติกาฟ” เด็กเยาวชนมุสลิม จะได้ปฏิบัติศาสนกิจต่ออัลลอฮ์ ตลอดสิบวันสุดท้ายของเดือนรอมฏอน แล้วทำให้เด็กเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดอีกทางหนึ่ง ยังได้รู้จักการอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ แบ่งปันอาหารซึ่งกันและกันในช่วงของการละศีลอด และการรับประทานอาหารก่อนจะถือศีลอดในช่วงหัวรุ่ง
สำหรับกิจกรรม “เอียะติกาฟ” เป็นแนวทางให้มุสลิมปฎิบัติเฉพาะอย่างยิ่งใน 10 คืนสุดท้ายของรอมฎอน เพื่อปฎิบัติอิบาดะฮต่อเอกอัลลอฮ์ ซึ่งในปีนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ไปจนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 โดยจะมีการประกอบศาสนกิจทางศาสนาในการอ่านอัลกุรอาน การทำละหมาด กล่าวซิกรุลลอฮ เพื่อร่วมกันทำความดีในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ที่ถือเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมา เพื่อเป็นแนวทางที่ถูกต้องสำหรับมนุษย์ ตลอด 10 วัน จนถึงวันสุดท้ายในเดือนรอมฎอน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม “เอียะติกาฟ” ต่างบอกว่าการที่ได้มาร่วมกิจกรรม “เอียะติกาฟ” เป็นการปฎิบัติอิบาดะฮต่อเอกอัลลอฮ์ ซึ่งจะต่างกับการละหมาดที่บ้าน บางครั้งอาจจะขาดตกบกพร่อง ถ้ามามัสยิดก็จะได้ทำตามอีหม่ามอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และได้ผลบุญมหาศาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนี้ นอกจากนี้ ยังทำให้เด็กเยาวชนเกิดความรัก ความสามัคคี การพบปะ พูดคุยร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ห่างไกลจากยาเสพติด อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความสมานฉันท์สันติสุข อีกด้วย

ข่าว/กรียา/นราธิวาส
       

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.