เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย และ สปป.ลาว พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นางวิลาวัณย์ กนกศิลป์ ประธานหอการค้า จังหวัดหนองคาย และกรรมการ ร่วมพิธีเปิดป้ายใหม่ แทนของเดิมที่ชำรุด สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 ย้ำความสัมพันธ์สามประเทศแน่นแฟ้น


เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย และ สปป.ลาว พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นางวิลาวัณย์ กนกศิลป์ ประธานหอการค้า จังหวัดหนองคาย และกรรมการ ร่วมพิธีเปิดป้ายใหม่ แทนของเดิมที่ชำรุด สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 ย้ำความสัมพันธ์สามประเทศแน่นแฟ้น


  วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 อำเภอเมืองหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, นายพอล โรบิลเลียด (Paul Robilliard) เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย นายจีนส์ เบอร์นาด คาร์ราสโก (Jean Bernard Carrasco) เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายทองพูน สูนทะวง รองหัวหน้าด่านสากลสะพานมิตรภาพลาว –ไทย 1 ได้ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดป้ายใหม่ ใหม่ แทนของเดิมที่ชำรุด และ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ ยืนยันว่าทั้ง ประเทศไทย ประเทศออสเตรเลีย และ สปป.ลาว มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นต่อกัน โดยมีสะพานแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์
 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนการพัฒนาให้กับประเทศไทย และ สปป.ลาว ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม พร้อมทั้งเป็นระยะเวลากว่า 24 ปี ตั้งแต่มีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2537 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินเปิดสะพานแห่งนี้ ร่วมกับ นายหนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศลาวในขณะนั้น และนายพอล คีตติง นายกรัฐมนตรีแห่งออสเตรเลียในขณะนั้น
  จากข้อมูลในปีงบประมาณ 2560 ด่านศุลกากรหนองคาย มีสถิติรถยนต์เข้า – ออก ด่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 ทั้งที่เป็นรถบรรทุกสินค้า รถยนต์โดยสาร รถยนต์ส่วนบุคคล และรถเปล่า รวมทั้งสิ้น 1,336,188 คัน ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมากจากปี 2537 ที่เปิดใช้สะพานครั้งแรก โดยมีรถยนต์ผ่านเข้าออกเพียง 19,053 คัน ในขณะที่มูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออก ผ่านศุลกากรหนองคาย ปีงบประมาณ 2560 มีมูลค่ารวมถึง 63,164 ล้านบาท ส่วนสถิติบุคคลที่เดินทางผ่านเข้าออกราชอาณาจักร ในปี 2560 พบว่ามีบุคคลสัญชาติไทย และลาว ผ่านเข้าออกจุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย – ลาว จำนวน 3,700,245 คน รวมถึงบุคคลสัญชาติอื่น 313,723 คน สรุปว่ามีบุคคลผ่านเข้าออกจุดตรวจในปี 2560 ทั้งสิ้น 4,013,968 คน และในอนาคตจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ 


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.