สพป.นม.1 สุ่มตรวจโครงการอาหารกลางวัน ห้ามแจ้งล่วงหน้า ป้องกันการจัดฉาก ผู้บริหาร วอนขอ บิ๊กตู่ ปรับเพิ่มจาก 20 บาท ต่อหัว เป็น 25 บาท


สพป.นม.1 สุ่มตรวจโครงการอาหารกลางวัน ห้ามแจ้งล่วงหน้า ป้องกันการจัดฉาก ผู้บริหาร วอนขอ บิ๊กตู่ ปรับเพิ่มจาก 20 บาท ต่อหัว เป็น 25 บาท


  เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 12 มิถุนายน ที่โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี อ.เมือง จ.นครราชสีมา นางสาวกนกกร  จามร หัวหน้าคณะกรรมการนิเทศก์ติดตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนประถมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 นครราชสีมา (สพป.นม.1) พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สุ่มตรวจการประกอบกิจกรรมอาหารกลางวัน โดยมีนายแดง  รุ่งชัยวัฒนกุล ผอ.รร.เคหะประชาสามัคคีและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งไม่ทราบกำหนดการล่วงหน้าได้มาให้การต้อนรับพร้อมนำตรวจเยี่ยมสถานที่ประกอบอาหาร พบการจัดวางวัตถุดิบและภาชนะที่ใช้ประกอบอาหารเป็นไปตามหลักสุขาภิบาลรวมทั้งรายการอาหารตามโปรแกรม Thai School Lunch ได้กำหนดเมนูประจำวันอังคาร คือข้าวต้มไก่ทรงเครื่อง,ต้มจืดสาหร่ายผักรวม ,ผัดกะเพราไก่เสริมตับไก่,นมสดรสจืดและกล้วยน้ำว้าให้นักเรียนทุกสายชั้น รวมทั้งสิ้น 490 คน รับประทานอาหารกันอย่างเอร็ดอร่อย
  นายแดง ฯ ผอ.รร.เคหะ ฯ เปิดเผยว่า ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกอบอาหารโดยมีตัวชี้วัดขนาดสารอาหารทั้งพลังงาน โปรตีน ไขมัน แคลเซียม ฯ ให้ได้มาตรฐานตามที่กรมอนามัยกำหนด ซึ่งมีความจำเป็นต่อการพัฒนาการของเด็กวัยกำลังเจริญเติบโต อาหารต้องมีคุณภาพและโภชนาการครบ 5 หมู่ และปริมาณเพียงพอกับนักเรียนที่สามารถเติมได้ไม่อั้น อย่างไรก็ตามขณะนี้ต้นทุนวัตถุดิบได้ปรับราคาขึ้นตามกลไกตลาดและสภาพเศรษฐกิจ ส่งผลให้เงินสนับสนุนที่ได้รับจากเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา จำนวน 20 บาทต่อนักเรียน 1 คน อาจไม่เพียงพอ ขอให้พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผลักดันให้ปรับเงินสนับสนุนเพิ่มขึ้นเป็น 25 บาท จะทำให้การบริหาร จัดการอาหารกลางวันมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  ด้านนางสาวกนกกร ฯ หน.คณะกรรมการนิเทศก์ ฯ กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากนายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นม. 1 ให้ดำเนินการสุ่มตรวจโครงการอาหารกลางวัน ในสถานศึกษาทั้ง 143 แห่ง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อป้องกันการจัดฉาก ภาพรวมของ รร.เคหะ ฯ ได้จัดทำรายการอาหารกลางวัน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งคุณภาพ ปริมาณและโภชนากรครบถ้วน หลักสุขาภิบาลหรือความสะอาด ซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับรอง คณะกรรมการ ฯ ได้เน้นเป็นพิเศษ รวมทั้งนักเรียนและผู้ปกครองต้องมีความพึงพอใจด้วย


อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.