􁜁􀆀เทียน􏿿โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดกิจกรรมโครงการ 1 วัด 1 โรงพยาบาลวันวิสาขบูชา ให้ความรู้ด้านสุขภาพกับพระสงฆ์ ถวายเทียนธูปไร้ควัน ห่างไกลโรคปอด 􁜁􀅿เทียน􏿿

􁜁􀆀เทียน􏿿โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดกิจกรรมโครงการ 1 วัด 1 โรงพยาบาลวันวิสาขบูชา ให้ความรู้ด้านสุขภาพกับพระสงฆ์ ถวายเทียนธูปไร้ควัน ห่างไกลโรคปอด 􁜁􀅿เทียน􏿿

      วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนไฟฟ้าบูชาพระรัตนตรัย นายแพทย์สุรชัย  โชคครรชิตไชย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี กล่าวรายงานว่า
       จากการรวบรวมข้อมูลภาวะสุขภาพพระสงฆ์พบว่ามีแนวโน้มการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง ภาวะโภชนาการเกิน เพิ่มมากขึ้นทุกปี และส่วนหนึ่ง ยังมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น สูบบุหรี่  ฉันเครื่องดื่มชูกำลัง ขาดการออกกำลังกาย รวมทั้งมีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยกลุ่มพระสงฆ์เป็นอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดนโยบายการดูแลและส่งเสริมสุขภาพการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านสุขภาพให้กับพระสงฆ์ ให้สามารถถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนที่มาทำบุญได้
      โดยเน้นการ รณรงค์ ลดอาหารหวาน มัน เค็ม ถวายแด่พระสงฆ์ และร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุตำบลอุทัยใหม่ ร่วมถวายเทียนธูปไร้ควัน  การดูแลและจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด โดยดำเนินการภายใต้โครงการ 1 วัด 1 โรงพยาบาล เนื่องในวันวิสาขบูชา

         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบดูแลรักษาพระภิกษุสงฆ์ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสม กิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการตรวจสุขภาพ โดยทีมแพทย์และพยาบาล การจัดอาหารสาธิตที่เหมาะสมต่อการถวายพระการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ  การถวายเทียนธูปไร้ควันให้กับวัดต่างๆ ในเขตอำเภอเมือง ณ วัดใหม่จันทาราม อ.เมือง จ.อุทัยธานี..􁤁􀆄เทียน􏿿􁤁􀆄เทียน􏿿􁤁􀆄เทียน􏿿
ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.