☆☆ข่าวแพร่☆☆ผู้ตรวจราชการพิเศษตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC)☆

                                         ☆☆ข่าวแพร่☆☆
      ☆ผู้ตรวจราชการพิเศษตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC)☆

เมื่อเวลา๑๐.๐๐น.ของวันที่๒๔พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ.สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสอง พ.ต.ท.พงษ์อินทร์ อินทร์ขาว ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการ คณะที่๑๔พร้อมคณะกรรมการได้ตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก(GECC)ในจังหวัดแพร่ตามกำหนดไว้มี๔แห่ง ส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายในส่วนตรวจราชการด้วยในครั้งนี้ด้วยซึ่งทางสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองนำโดยนายพิรศุษม์ วงค์จินดาคุณากร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพร้อมเจ้าที่พนักงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเตียมการเอกสารที่บริการให้คณะผู้ตรวจการประเมิน ส่วนทางด้านการบริการในสำนักงานก็มีความสะดวกรวดเร็วทั้งด้านการบริการด้านการเงินการชำระเงินด้านการประชาสัมพันธ์แก่ผู้มารับบริการมีที่กดการบริการมีเจ้าหน้าที่พนักงานคอยอำนวยความสะดวกชี้แนะนำว่ามาติดต่อทางสำนักงานว่ามาติดต่อเรื่องอันใด และการบริการรวดเร็วทันใจภายใน๑นาทีที่มารับบริการของราษฎรในอำเภอสอง การบริการอำนวยความสะดวกทางเดิน ที่จอดรถ ทางเดินรถของผู้พิการ ห้องน้ำของผู้พิการ ส่วนห้องทำงานผู้ปฎิบัติงานนอกสำนักงานก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับบริการด้านวิทยุสื่อสารทางโทรศัพท์ของประชาชนที่อยู่ในเขตชนบทที่เป็นเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองทุกตำบลทั่วอำเภอที่อยู่ในเขตของป่าไม้ที่ไฟฟ้าได้ให้บริการและการบริการของเจ้าหน้าที่พนักงานปฎิบัติงานนอกสถานที่สำนักงานตลอด๒๔ชั่วโมงทั้งด้านการดูแลซ่อมบำรุงตรงจุดที่ไฟฟ้าขัดข้องออกบริการในขณะที่ไฟดับหรือมีเหตไฟดับในแต่ละพื้นที่ และในสำนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองก็จะมีจุดบริการคอยอำนวยความสะดวกด้านการให้ข้อมูลข่าวสารการใช้บริการและจุดรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนอย่างครบมิติและอำนวยความสะดวกให้ข้อมูลทุกๆส่วนที่มีประชาชนอยากทราบ

☆ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธร ทีวีช่อง๑๓สยามไทย ภาพ/ข่าว รายงานจากจังหวัดแพร่

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.