ประจวบ-เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวเดือดร้อนหนัก!ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าส่งถึงรัฐบาล ตรวจสอบการลักลอบนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศมาขายในจังหวัดประจวบฯเป็นเหตุให้ราคาตกต่ำ

ภาพ/ข่าว: เอกภพ วงษ์ประเสริฐ จ.ประจวบฯ
ประจวบ-เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวเดือดร้อนหนัก!ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าส่งถึงรัฐบาล ตรวจสอบการลักลอบนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศมาขายในจังหวัดประจวบฯเป็นเหตุให้ราคาตกต่ำ

เวลา 10.00 น.วันที่ 30 พ.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว จ.ประจวบฯ จาก 3 อำเภอ อ.เมือง อ.ทับสะแก และ อ.บางสะพาน รวมกว่า 100 คนเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อยื่นหนังสือขอให้พิจารณาหาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรด้านผลผลิตราคามะพร้าวตกต่ำ โดยมีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้แทนผู้ว่าเข้ารับฟังปัญหาและรับหนังสือความเดือดร้อนของเกษตรกรนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด มี พันเอก กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเทอดศักดิ์ รัญจวน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบฯ นายประสพชัย พูลเกิด พานิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง
ทั้งนี้สืบเนื่องจากในสภาวะปัจจุบันราคามะพร้าวผลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่องทำให้เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวได้รับผลกระทบ ซึ่งพื้นที่ปลูกมะพร้าวเพื่อใช้กะทิและน้ำมันมะพร้าวในประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในประเทศไทยนั้นอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยถ้ามีการนำเข้ามามากเกินเป็นสาเหตุให้เกิดการทุ่มตลาดและทำให้ราคามะพร้าวในประเทศไทยตกต่ำ
โดยเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีข้อเรียกร้อง 4 ข้อขอให้รัฐบาลช่วยเร่งแก้ไขปัญหา 1.ขอให้รัฐบาลยุติการนำเข้ามะพร้าวในกรอบ AFTA และกรอบ WTO สินค้า มะพร้าวผลน้ำกะทิ และเนื้อมะพร้าวขาวจากต่างประเทศ 2.ขอให้รัฐบาลปรับปรุงแก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์เงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวผล น้ำกะทิ และเนื้อมะพร้าวขาวจากต่างประเทศ โดยให้เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวมีส่วนร่วมในการร่างระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศ 3.ขอให้รัฐบาลออกระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ให้มีบทลงโทษที่ลักลอบการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศ เข้ามาจำหน่าย จ่าย โอน ภายในประเทศไทย ดำเนินคดีตามกฎหมาย และ 4.ขอให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ ราคาโดยเฉลี่ยต่อผล 6 บาทในขณะนี้ค่าบริหารจัดการ เก็บเกี่ยวผลผลิต รวมกอง เพื่อรอการขายหน้าสวน  ต้นทุนอยู่ที่ราคาผลละ 2.90 บาท เกษตรกรจะเหลือรายได้จากการขายมะพร้าวอยู่ที่ 3.10 บาทต่อผล เกษตรกรจะต้องเหลือเงินไว้จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทยในชีวิตประจำวันของประชาชนอีกร้อยละ 7 เพื่อพัฒนาประเทศไทยซึ่งราคามะพร้าวหน้าสวนขณะนี้ เกษตรกรกำลังประสบกับปัญหาความยากจนอย่างต่อเนื่องและเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศไทยตามลำดับ////////////////
ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.