ราชบุรี//เปิดงาน .เดิน-วิ่ง.สมาธิ.วิสาขะ.พุทธบูชา.ถือศิลห้า.ลดละอบายมุข วัดมหาธาตุวรวิหารอ.เมืองจ.ราชบุรี

ราชบุรี//เปิดงาน .เดิน-วิ่ง.สมาธิ.วิสาขะ.พุทธบูชา.ถือศิลห้า.ลดละอบายมุข วัดมหาธาตุวรวิหารอ.เมืองจ.ราชบุรี

นายณรงค์ศักดิ์ หอม มาลัยปลัดจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดงานเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ.พุทธบูชา.ถือศีลห้า.ลดละอบายมุข.โดยมีนายพัฒชิระ วรรณิสรณ์ ผอ.สำนักงานกกท.จังหวัดราชบุรีกล่าวรายงานกิจกรรมเดิน-วิ่งในครั้งนี้เน้นความสำพันธ์การออกกำลังกายและจิตที่ต้องออกกำลังกายควบคู่กันไปอย่างสมดุลดังคำกล่าวที่ว่า"จิตที่แข็งแกร่งอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงซึ้งจิตจะแข็งแกร่งได้ต้องสงบนิ่งส่วนกายจะแข็งแรงจะต้องเคลื่อนไหวจึงเป็นที่มาของการวิ่ง-เดินในครั้งนี้และกิจกรรมนี้ยังมุ่งหวังที่จะให้มวลชนได้ออกกำลังกายได้เข้าวัดทำบุญถือศิลฟังธรรมเวียรเทียนเป็นปฏิบ้ติบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า

....สุพจน์ วรสหวัฒน์.ราชบุรี/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.