คนไทยไม่ทิ้งกัน!จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระดมพลังไทยช่วยไทยแก้ไขปัญหาสับปะรดราคาตกต่ำ

ภาพ/ข่าว: เอกภพ วงษ์ประเสริฐ จ.ประจวบฯ
คนไทยไม่ทิ้งกัน!จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระดมพลังไทยช่วยไทยแก้ไขปัญหาสับปะรดราคาตกต่ำ

เวลา 09.30 น.วันที่ 30 พ.ค. 61 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานทำพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกสับปะรดผลสดของเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน 20 คัน เพื่อส่งขายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ ทหารกองบิน 5 เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวรายงาน มีพันเอก กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นาวาอากาศเอก อดิศักดิ์ ศรีสารากร รองผู้บังคับการกองบิน 5 นายสมเกียรติ มณีรัตน์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ธนาคาร ธ.ก.ส. ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ทั้งนี้ตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินโครงการระดมพลังไทยช่วยไทย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสับปะรดราคาตกต่ำ และผลผลิตที่มีปริมาณมากกว่าการรองรับของโรงงานอุตสาหกรรมในช่วงวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน 2561 จำนวน 22800 ตัน โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร อาทิ ธนาคาร ธ.ก.ส.กระจายผลผลิตสับปะรดผลสดสู่ผู้บริโภคในจังหวัดต่างๆจำนวน 500 ตัน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำสับปะรดสู่ขบวนการผลิตเป็นอาหารสัตว์จำนวน 1300 ตัน และตั้งแต่วันที่ 19 -30 พฤษภาคม 2561 ได้กระจายผลผลิตสู่หน่วยงานราชการทหารไปแล้วจำนวน 416.35 ตัน
ซึ่งในวันนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งซื้อสับปะรดผลสดจากเกษตรกรจำนวน 35 ตัน เพื่อกระจายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคภายในจังหวัดทั้ง 8 อำเภอ โดยชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านรับซื้อไปจำนวน 29 ตัน กองบิน 5 จำนวน 5 ตัน และเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกจำนวน 1 ตัน
นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า วันนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานทหารกองบิน 5 และเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้สั่งซื้อสับปะรดผลสดเพื่อบริโภคจำนวน 35 ตันเป็นเงินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท เพื่อกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และยังมีส่วนหนึ่งที่กระจายไปต่างจังหวัดตามการสั่งซื้ออีกจำนวน 32 ตัน รวมทั้งหมดจำนวน 67 ตัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่และบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น ผมต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

///////////////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.