ผู้ใหญ่บ้านนำชาวบ้านทั้งพุทธ มุสลิม บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนบนพื้นที่พหุวัฒธรรม

ข่าว/กรียา/นราธิวาส
ผู้ใหญ่บ้านนำชาวบ้านทั้งพุทธ มุสลิม บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนบนพื้นที่พหุวัฒธรรม

วันนี้  28 พฤษภาคม 2561 เวลา  15.00 น. ที่อาคารเอนกประสงค์บ้านทุ่งงาย หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งงาย ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พรหมชาติ ผู้ใหญ่บ้าน  นายธนัทนน วันมหามาตร ปลัด อบต.ลำภู ร.ท.สุรพล สุขขวัญ ผบ.มว.ปล.2วัดลำภู เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ลำภู บัณฑิตอาสาฯ พร้อมด้วยทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลลำภู จัดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนครั้งที่4โดยมีชาวบ้านทั้งไทยพุทธ มุสลิม มาร่วมประชุม107คน
ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลลำภู จัดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่4 สร้างการรับรู้ ปรับความคิด( Mind set ) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา  รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมเเก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ความรู้ในเรื่องต่างๆเช่น.สาเหตุที่ยาเสพติดเเพร่ระบาดเข้าสู่หมู่บ้าน  โทษของยาเสพติด  การบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  การปฏิบัติตนในช่วงเดือนรอมฎอน และ มาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกข้าวคุณภาพดี และมาตรการช่วยเหลือชาวนาอื่นๆ ของรัฐบาล
ทั้งนี้ประชาชนที่มาร่วมประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆด้วย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทีมงานฯที่มาในวันนี้ พร้อมรับฟังเรื่องต่างๆและจะได้นำไปบูรณาการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป                           /////////////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.