ผศ.ดร.ชนิกา พรหมมาศ รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาแลกเปลี่ยนทางวิชาการและงานวิจัย (Symposium) ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 8 เมษายน 2561 ผศ.ดร.ชนิกา พรหมมาศ รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาแลกเปลี่ยนทางวิชาการและงานวิจัย (Symposium) ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ)ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2561 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริมงคล มหาวิทยาลัยบูรพา  รศ.ดร.สุขแก้ว คำสอน ผศ.ดร.นิคม นาคอ้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ  มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากร พร้อมด้วยอาจารย์พิเศษเข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
/...นายปิยชาติ อ้นสุวรรณ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครสวรรค์ ข่าว/ภาพ ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน0619525644/////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.