News-บุรีรัมย์ ครบรอบ๑๐ปีบ้านนาฎดนตรี คีตศิลป์ไทย อำเภอนางรอง ฝึกต่อเนื่องเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม

News-บุรีรัมย์  ครบรอบ๑๐ปีบ้านนาฎดนตรี คีตศิลป์ไทย อำเภอนางรอง ฝึกต่อเนื่องเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม

วันนี้ผมจะพาไปชมบรรยากาศการฝึกซ้อมของน้องๆที่เรียนนาฎศิลป์  ณ  โรงละครบ้านนาฎดนตรี คีตศิลป์ไทย  ของครูโย (อาทิตยา จันทร์สองสี)  ที่ชุมชนดอนแสลงพันธุ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ยังคงเต็มไปด้วยเด็กๆที่กำลังฝึกฝนการแสดงอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 10 ปี  สิ่งสำคัญที่ทำให้พวกเขาได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของชาติเพราะโลกเรามีใจรักวัฒนธรรมอย่างมั่นคงอยู่แล้ว

ครูโยเล่าให้ฟังว่า   “บ้านนาฎดนตรีคีตศิลป์ไทยเป็นบ้านที่เปิดขึ้นเพื่อสอนให้เด็กๆที่สนใจในเรื่องของดนตรีและนาฏศิลป์ได้มาเรียนรู้ที่นี่ฟรีแล้วก็พวกเราก็หวังว่าสิ่งที่พวกเราได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมของชาติก็จะเป็นเรื่องเล่าในการแสดงที่เป็นบอกต่อคนอื่นให้ตระหนักแล้วก็รักในศิลปะวัฒนธรรมเช่นเดียวกันกับที่พวกเรารัก เด็กๆที่เป็นลูกศิษย์ของบ้านนาฎก็มีทั้งหมดร่วมร้อยชีวิต อยู่ร่วมกันมาจนครบ 10 ปีแล้ว เพราะฉะนั้นจะมีลูกศิษย์เยอะมาก บ้างก็จบออกไปก็ทำงานรับราชการก็มีเยอะ เป็นคุณครูบ้างเป็นพยาบาลบ้างเป็นตำรวจหรือทหารบ้าง แต่ทุกคนก็ไม่ได้ทิ้งในเรื่องของวัฒนธรรมก็ยังทำหน้าที่สืบสานวัฒนธรรมของชาติต่อไปเช่นกับที่น้องๆที่บ้านนาฎได้ทำ ถึงแม้ว่าโลกของเราจะเปลี่ยนแปลงไปจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่คนไทยยังต้องตระหนักอยู่ก็คือเราต้องเชื่อว่าแผ่นดินของเราชาติไทยของเราดำรงอยู่ได้เพราะเราเป็นแผ่นดินที่เคยมีวัฒนธรรมที่ดีงามมาก่อน เพราะฉะนั้นคำๆนึงที่ทำให้พวกเราไม่เคยย่อท้อในการที่จะสืบสานศิลปะของชาติก็คือพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่บอกว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติ”

/ภัทรพงศ์  ช้างเขียว รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.