"ลูกหลานของหลวงพ่อคูณ สมัครใจเพื่อรับใช้ชาติ"
"ลูกหลานของหลวงพ่อคูณ สมัครใจเพื่อรับใช้ชาติ"
พ.ท ไพรรัตน์ ดาษดา ป6 พัน16 จ.ร้อยเอ็ด ประธานการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ พท.เฉลิมเกียรติ ทิพยโสภณ สัสดีอำเภอด่านขุนทด นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด สาธารณะสุขอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกัน เจ้าหน้าที่จากรพ สต. เจ้าหน้าที่จากอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญบ้าน สารวัตรกำนัน จาก 16 ตำบล ร่วมปฎิบัติหน้าที่ ช่วยเหลืองานราชการ ด้วยความเข้มแข็ง และเต็มใจ.ในการตรวจเลือกทหารกองเกิน เพื่อเข้าประจำการ ปี 2561 ในวันที่ 2-3 เมษายน จากจำนวน 1,377 คน ยอดรับ ทบ.ทอ.และทร. รวม 276 นาย ขอผ่อนผัน 528 คน มีสมัครใจสองวัน 58 นาย  โดยทางอำเภอด่านขุนทด ได้ให้ความสำคัญ ปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น เป็นพิเศษ ได้ประสานความร่วมมือในการตรวจปัสสาวะ เพื่อตรวจหาสารเสพติด พบจำนวน 26 ราย รับว่าเสพยาบ้ามาจริง 10 ราย ซึ่งจะได้ทำการส่งบำบัด ฟื้นฟู เพื่อคืนคนดี สู่สังคม ไม่ปล่อยปะละเลย เพราะถือว่าผู้เสพคือผู้ป่วย และรอผลยืนยัน ส่งตรวจศูนย์วิทยาศาสตร์ ต่อไป
  นายวุฒิชัย บินขุนทด อายุ 21 ปี บุตรของนายพจน์ นางมณฑา บินขุนทด  บ้านแปรงใหม่พัฒนา ตำบลบ้านแปรง จบการศึกษาในระดับปวส.จากวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยความภาคภูมิใจ ที่วันนี้ได้มาทำหน้าที่ของชายชาติทหาร เพื่อรับใช้ชาติ เป็นรั้วของชาติ ฝึกฝนระเบียบ วินัย สมัครใจได้ทร.ผลัด 2 จะเข้าประจำการในวันที่ 1 พ.ย 2561นี้ เมื่อปลดประจำการ ก็จะขอสมัครใจ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ รับราชการ เข้าเป็นทหารช่าง ตามที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา
ส่วนนายสุรพล เชียรจันทึก (อั๋น) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา นายวรดา กมล (กาฟิวส์) วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ แม้ว่าจะถูกจำแนกให้อยู่คนจำพวกที่ 2 ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด ก็จะขอส่งกำลังใจกับชายไทยทุกคนที่จับได้ใบแดง และสมัครใจ ได้ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
  จากการตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อเข้าประจำการปีนี้ ทางอำเภอด่านขุนทด ได้อำนวยความสะดวก และการจัดระเบียบ ในการปฎิบัติหน้าที ได้เหมาะสมโดยเฉพาะการดูแลรักษา ในการทำความสะอาด ก็ทำได้ดี จนได้รับคำชื่นชม จากประชาชน ทีมารับบริการและอยู่ให้กำลังใจลูกหลานกันเป็นจำนวนมาก
        อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.