ราชบุรี/ถวายราชสักการะมหาจักรีบรมราชวงศ์

ราชบุรี/ถวายราชสักการะมหาจักรีบรมราชวงศ์

เมื่อวันที่6เมษายน2561นายชยาวุธ  จันทร  ผวจ.ราชบุรี  เป็นประธานนางเพ็ญจันทร์ จันทรรองประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดนางขนิษฐา พูลศิริรัตน์รองนายกเหล่ากาชาดและคณะพร้อมราชการพลเรือน.ทหาร.ตำรวจ  ร่วมกันถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ความเป็นมาวันจักรีหมายถึงวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้เสด็จดำรงอาณาจักรสยามเป็นวันแรกต่อมานับตั้งแต่ปีพ.ศ.2462เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานโอกาศให้ประชาชนชาวไทยได้แสดงกตเวทีคุณต่อพระมหากษัตริยาราชในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกราชกาลโปรดเกล้าฯให้มีการถวายบังคมพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในวันวันที่6เมษายนเป็นประจำทุกปี ณ  บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 สวนสาธารณจักรีอนุสรณ์สถาน(เชิงเขาแก่นจันทน์) อ.เมือง จ.ราชบุรี ..
...สุพจน์ วรสหวัฒน์ ราชบุรี/รายงานรอบรั้วภูธร

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.