ชาวบ้านพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแก้ปัญหาภัยแล้ง

อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ  แสงสงค์  ข่าว
ชาวบ้านพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแก้ปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 9 เมษายน 2561  เวลา 07.30 น
จากสถานการณ์ทุกปีในช่วงหน้าแล้งขาดน้ำฝนเติมในอ่างเก็บน้ำทำให้ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเดือดร้อนทุกปี ทางนายอดุลย์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้นำชาวบ้านมาร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่อ่างฮ่องข่า บ้านสันป่าไหน่ หมู่ที่ 9 ตำบลเวียง อำเภอฝาง ที่มีความจุน้ำหลายล้านลูกบาตรเมตร สามารถผันน้ำใช้ในไร่นาและสวนได้จำนวนมากกว่า 2,000 ไร่ โดยได้ขอทหารจากกองร้อยทหารม้าที่ 4 บ้านลาน กองบังคับการควบคุมที่2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง ได้นำทหารจำนวนหนึ่งเข้ามาร่วมในการพัฒนากำจัดผักตบชวาที่ขึ้นแน่นในอ่างเก็บน้ำ นำขึ้นมาจากอ่างและนำไปทำปุ๋ยหมักเพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรต่อไป มีชาวบ้านมาร่วมในการช่วยนำผักตบออกจากแหล่งน้ำจำนวน 150 คน พร้อมทั้งทาง และสจ.นงลักษณ์  (น้องปอ เสื้อแดง)สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเอาเรือและรถแมคโฮรมาช่วยนำผักตบออกอีกส่วนหนึ่ง โดยได้จัดให้แล้วเสร็จใน 2 วันนี้ ตั้งแต่วันนี้ถึง พรุ่งนี้คาดว่าน่าจะนำเอาผักตบออกจากแหล่งน้ำได้หมด ซึ่งจะสามารถเก็บน้ำไว้ใช้แก้ปัญหาแล้งได้ในช่วงแล้งหน้านี้ได้ เพราะเกษตรกรได้ปลูกข้าว ปลูกมัน ปลูก ถั่ว เพื่อจำหน่ายและบริโภค หลายพันไร่ ถ้านำผักตบชวาออกหมดก็คงจะรักษาน้ำไว้ดพอเพียงกับการเกษตรของชาวบ้านที่ได้ปลูกไปแล้ว และไม่เกิดปัญหาแย่งน้ำกัน ก็ถือว่าสนองนโยบายของรัฐบาล คสช  ที่ให้ประชาชน ส่วนเอกชน และราชการเข้ามาแก้ปัญหาช่วยกันเพื่อความยั่งยืนของสังคมนั้นๆ


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.