จ.อุทัยธานี....พิธีเปิดการแสดง แสง สี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก...!!

จ.อุทัยธานี....พิธีเปิดการแสดง แสง สี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก...!!

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 19.45 น. ณ. สนามกีฬากลาง จ.อุทัยธานี นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดง แสง สี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก โดยมี นายไมตรี ไตรติลาน้นท์ รองผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งมี นาย สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี นายเสวก พุทธรักษา นายอำเภอเมืองอุทัยธานี นายพจน์ สีเข้ม วัฒนธรรม จ.อุทัยธานี พ.อ. พรชัย นพรัตน์ รองผู้ ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.อุทัยธานี นายแพทย์พัลลพ ยอดศิรจินดา สาธารณสุข จ.อุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ การจัดงานจัดได้อย่างสมพระเกียรติซึ่งเล่าเรื่องราวอิงประวัติศาสตร์ของเมืองสะแกกรัง ครั้งอดีต เป็นสถานที่กำเนิดของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก พระบิดาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช ปฐมกษัติแห่งราชวงศ์จักรี ได้ถือกำเนิดที่บ้าน สะแกกรัง จ.อุทัยธานี ดังนั้นชาว จ.อุทัยธานี จึงร่วมใจกันจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกขึ้น ในวันที่ 1 - 9 เมษายน 2561 ครั้งที่ 8 ณ. สนามกีฬา จ.อุทัยธานี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของราชวงศ์จักรี ที่ทรงค้ำจุนปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขจนถึงปัจจุบันและส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.อุทัยธานีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไป และยังเป็นการสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นแก่ชุมชนใน จ.อุทัยธานี กิจกรรมภายในงานประก อบด้วยการแสดงละครจินตภาพประกอบ แสง สี เสียง จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ในวันที่
 2 เมษายน 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแสดงศิลปวัฒนธรรม เทศการกินปลาแรด การประกวดร้องเพลง การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินทุกค่ายเพลง ออกร้านมัจฉากาชาดและสินค้า OTOP สินค้าจากโรงงาน


....วินัย ชำนาญปืน จ.อุทัยธานี ภาพ/ข่าว..รายงาน...! แจ้งข่าวสาร 093 - 1717897

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.