จังหวัดนครสวรรค์ ถวายอศิรวาทราชสดุดีเนื่องใน “ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ “

   จังหวัดนครสวรรค์ ถวายอศิรวาทราชสดุดีเนื่องใน “ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ “ เวลา 09.00 นาฬิกา

    นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายประทีป ศิลปเทศ นายบรรลือ สง่าจิตร นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงมีต่อชาติไทย และประชาชนทุกหมู่เหล่า จึงได้พร้อมใจกระทำพิธีสักการะและถวายราชสดุดี เพื่อเทิดทูนพระบรมราชจักรีวงศ์ ให้สถิตมั่นในดวงใจของชาวไทยทั้งชาติตลอดไป
    ในวันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2325 เป็นวันที่พระบรมราชจักรีวงศ์ได้สถิตมั่น ณ พื้นแผ่นดินสุวรรณภูมิ ต่อเนื่องมา นับจนถึงทุกวันนี้ได้ 236 ปีแล้ว ที่ได้ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมและได้สืบทอดพระราชสันติวงศ์ต่อมาถึง 10 รัชกาล ซึ่ง สมัยปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักกรี พระองค์ได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ส่งน้อมนำศาสตร์ของพระราชาแห่งองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถ มาเป็นแนวทางในการทรงงาน และยึดมั่นในพระปฏิญญา ที่จะมุ่งมั่นปฎิบัติ พระราชกรณียกิจ เพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญ///// อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 /////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.