☆☆พิธีมหาพุทธาภิเษก เถราภิเษก หลวงปู่คำ จันติโก รุ่นเมืองสองสามัคคี☆☆

                     ☆ข่าวแพร่☆
 ☆☆พิธีมหาพุทธาภิเษก เถราภิเษก หลวงปู่คำ จันติโก รุ่นเมืองสองสามัคคี☆☆

เมื่อวันที่๖เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๙นาที ที่ผ่านมา ณ.วัดคุ้มครองธรรม ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ชาวอำเภอสองร่วมใจทำพิธีมหาพุทธาภิเษก      เถราภิเษก เหรียญหลวงปู่คำ จันติโก วัดห้วยโป่ง ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ รุ่นเมืองสองสามัคคี โดยมีนายนิรุติ นิลแก้ว(เสี่ยป๋อง บ้านคุ้มครองธรรม)เป็นประธานในการสร้างเหรียญหลวงปู่คำ จันติโก มีความตั้งใจที่จะทำบุญคล้ายวันเกิดในวันที่๓๑ มีนาคม และทำเพื่ออุทิศส่วนกุศลทำบุญให้กับคุณยายคำมอ หงษ์กัน โดยการทำบุญใหญ่ในการสร้างเหรียญหลวงปู่คำ จันติโก รุ่นเมืองสองสามัคคี ด้านหน้าเป็นหลวงปู่คำ จันติโก ด้านหลังเป็นวัดพระธาตุพระลอ เพื่อเป็นการระดมทุนหาเงินสมทบทุนจำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐บาท เพื่อสมทบซื้อที่ดินโรงพยาบาลสองจำนวน๒๘.๓ไร่ โดยมอบให้กับโรงพยาบาลสองจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐บาท ในส่วนที่เหลือ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท มอบให้กับวัดห้วยโป่งซึ่งเป็นวัดที่เก็บร่างสังขารหลวงปู่คำ จันติโกไว้ให้ผู้คนกราบไหว้เพราะลูกศิษย์ของหลวงปู่คำ จันติโก ยังเป็นที่เคารพบูชาตลอดมาจำนวน ๒๕๐,๐๐๐บาท วัดพระธาตุพระลอ จำนวน๒๕๐,๐๐๐บาท วัดคุ้มครอง
ธรรมจำนวน ๒๕๐,๐๐๐บาท และสมาคมกู้ภัยสองรวมใจอีกจำนวน๒๕๐,๐๐๐บาท ในการสร้างเหรียญหลวงปู่คำ จันติโก ในครั้งนี้รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายไดไดทั้งสิ้น ในลำดับพิธีมหาพุทธาภิเษกเถราภิเษก เหรียญหลวงปู่คำ จันติโก มีนายวีระ พวงภู่ นายอำเภอสอง ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น พี่น้องประชาชนชาวอำเภอสองต่างเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ในลำดับพิธีตั้งแต่เวลา๑๒.๓๙นาทีมีพิธีบวงสรวงเทวดา เปิดฟ้า เปิดแผ่นดิน เปิดหู เปิดตา โดยคณะพรามห์จากจังหวัดแพร่ จากนั้นเข้าสู่พิธีทางสงฆ์ มีพระเกจิอาจารย์ทั่วภาคเหนือมาร่วมปลุกเสก มหาพุทธาภิเษก เถราภิเษกเหรียญหลวงปู่คำ จันติโก มีพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ ประธานสงฆ์เป็นประธานจุดเทียนชัย และนายวีระ พวงภู่ อำเภอสอง นายแพทย์วันชัย วันทนียวงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสอง จุดเทียนชัยข้างซ้ายและขวา พระเถราจารย์นั่งปรกอธิฐานจิต ๕รูปได้แก่ ๑.พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ ๒.พระราชธรรมมาลังการ วัดบุญญาวาทวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง ๓.พระครูวิมลจิตตาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลน้ำชา อำเภอสูงเม่น ๔.พระครูนิวิฐมณีวงค์หลวงพ่อสะอาดวัดเขาแก้ว จังหวัดนครสวรรค์๕.พระมงคลสุธี(หลวงปู่แขก)เจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์ พระเจริญพุทธมนต์ จำนวน๙รูป ๑.พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ ๒.พระครูสุธรรมกิตติวงค์ เจ้าคณะอำเภอเด่นชัย ๓.พระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ ๔.พระครูกิตติชัยวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอร้องกวาง ๕.พระครูบัญฑิตตานุกูล เจ้าคณะอำเภอลอง ๖ พระครูวรธรรมสาร เจ้าคณะอำเภอสอง ๗.พระครูวิจิตธรรมสาธก. เจ้าคณะอำเภอวังชี้น ๘.พระครูวิจิตรพัฒนพิมล เจ้าคณะอำเภอหนองม่วงไข่ ๙.พระครู
สุตพัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดหนองม่วงไข่ ได้สวดพระพุทธมนต์ชุมนุมเทวดา สวดมนต์ สวดเบิก และสวดพระพุทธมนต์ พุทธาภิเษก เถราภิเษก และพระประธานในการดับเทียนชัยโดยพระครูวรธรรมสาร เจ้าคณะอำเภอสองเป็นเสร็จพิธี ในส่วนการสร้างเหรียญหลวงปู่คำ จันติโก ในครั้งนี้จำนวนเหรียญที่สร้างขึ้นจำนวนเหรียญทองคำบริสุทธิ ๙๖.๕%จำนวน๙๙ชุดเหรียญ สำหรับผู้บูชาบริจาคชุดละจำนวน ๕๐,๐๐๐บาท
เหรียญเงินจำนวน ๙๙๙เหรียญ บูชาบริจาคเหรียญละ ๒,๐๐๐บาท เหรียญทองแดง
จำนวน๑,๙๙๙เหรียญ บูชาบริจาคเหรียญละ๒๐๐บาท
ส่วนสำหรับผู้บูชาบริจาคเหรียญทองคำหลวงปู่คำ จันติโก มีสิทธพิเศษดังนี้
๑.พักรักษาตัวในห้องพิเศษvip ของโรงพยาบาลสองได้ตามสิทธิ
๒.ส่วนลดพิเศษ๕๐%สำหรับการใช้บริการBusiness Center
๓.ลดพิเศษสำหรับการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างที่ร้านสองเดือนดาว
๔.รับกันการว่างงาน โดยบริษัทในเครือNRT.Group


☆ ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธร ช่อง๑๓สยามไทย ภาพ/ข่าว รายงานจากจังหวัดแพร่ ☆

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.