พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรนำกลุ่มเกษตรกรร่วมกิจกรรม “ งานเพ็ญเดือนห้า และงานของดีโพธิ์ประทับช้าง ชิมส้มโอหวาน ย้อนตำนานพระเจ้าเสือ ”

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรนำกลุ่มเกษตรกรร่วมกิจกรรม “ งานเพ็ญเดือนห้า และงานของดีโพธิ์ประทับช้าง ชิมส้มโอหวาน ย้อนตำนานพระเจ้าเสือ ”

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 1-2 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าวัดโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร นายแสน เกิดฤทธิ์  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร  มอบหมายให้นายศุภเดช แสนภูมินิเทศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิ พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง  หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และเจ้าหน้าที่ร่วมจัดนิทรรศการงานดังกล่าว  กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม จนถึง วันที่ 2 เมษายน 2561 มีพิธีบวงสรวงสักการะดวงวิญญาณพระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ)  ,พิธีบวงสรวงหลวงพ่อโต  มีการประกวดประกอบอาหารด้วยส้มโอ ,การประกวดผลส้มโอ ,ประกวดธิดาส้มโอ และยังมีกิจกรรมด้านกีฬา การแข่งเรือ ,มวยทะเล ,มวยไทย ,กิจกรรมรำวงย้อนยุค  ,จัดแสดงจำหน่ายสินค้าของดีอำเภอโพธิ์ประทับช้าง มีโชว์กิจกรรมรำวงย้อนยุคของแต่ละตำบล ,ชุมชน และยังมีการแสดงแสงสีเสียง พร้อมด้วยการประกวดร้องเพลงประเภทท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธีเปิด  และนายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอโพธิ์ทับช้าง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ รวมถึงนายก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้างเป็นเจ้าของพื้นที่มาคอยดูแลอำนวยความสะดวกภายในงาน อีกทั้งยังมีกิจกรรมของดีอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ซึ่งแต่ละตำบลนำของดีตำบลตนเองมาโชว์และจำหน่ายในครั้งนี้ด้วย

* นายศุภเดช แสนภูมินิเทศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ได้กล่าวว่าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร  ร่วมจัดนิทรรศการโดยนำกลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ตำบลเป้าหมายในการทำแผนพัฒนาเกษตรกรตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ที่มีความพร้อมและขับเคลื่อนงานตามแผนธุรกิจรายสินค้า นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมาร่วมแสดงและวางจำหน่าย สร้างรายได้เสริม เพิ่มช่องทางการตลาด นำพายอดจำหน่ายสูงขึ้น และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจากปากต่อปาก อีกหนึ่งช่องทาง จากการสังเกตุทั้งสามวันภายในงานมีประชาชนมาร่วมงานอย่างเนื่องแน่นและได้ให้ความสนใจเข้ามาสอบถามเรื่องผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มเกษตรกรนำมาวางจำหน่ายครั้งนี้ การร่วมกิจกรรมยังได้ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่ช้านานสืบสานให้ลูกหลานต่อไป**ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร /นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.