จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากร ปิยะชาติ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูนิธิสายใจไทยในพระบรมราอุปถัมภ์ ได้เวียนมาบรรจบ ครบรอบอีกวาระหนึ่ง วันที่ 2 เมษาพุทธศักราช 2561


ณ สโมสรนายทหารค่าย จิรประวัติ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากร ปิยะชาติ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูนิธิสายใจไทยในพระบรมราอุปถัมภ์ ได้เวียนมาบรรจบ ครบรอบอีกวาระหนึ่ง วันที่ 2 เมษาพุทธศักราช 2561
  โดยมี นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในนามคณะกรรมการที่ปรึกษา ชมรมสายใจไทยจังหวัดนครสวรรค์ พลตรีสุพจน์ บูรณจารี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31  และพสกนิกรที่เฝ้าถวายความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงพระเมตตา   พระกรุณาก่อตั้งมูนิธิสายใจไทยขึ้น
  พันตรี สมบูรณ์ พึ่งกัน ประธานชมรมสายใจไทยจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวรายงานว่า ในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน ปีพุทธศักราช 2518 เป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ กิตติวัฒนาดุลโสภาคย์ มีพระชนมายุครบ 20 พรรษา พระองค์ทรงงดบำเพ็ญพระราชกุศล ทรงโปรดเกล้าให้ ทหาร ตำรวจ ราษฎร อาสาสมัคร ที่บาดเจ็บและพิการจากโรงพยาบาลต่างๆ มารับประทานเลี้ยง ณ สวนจิตรลดา และ พระองค์ทรงได้ก่อตั้งมูนิธิสายใจไทยขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับมูลนิธิสายใจไทย ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงกำหนดให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปีเป็นวันสายใจไทย

 ////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน  0619525644 /////

 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.