ประชาชนจีนสร้างอาคารเรียนมอบให้โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว

อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่
นายชาญนรินทร์  นวนพคุณ  ข่าว
060461_ประชาชนจีนสร้างอาคารเรียนมอบให้โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว

วันที่ 6 เมษายน 2561  เวลา 0800น
นโยบาย คสช ส่วนเอกชน ร่วมกับภาครัฐบาลช่วยกันพัฒนาสังคมให้มีการพัฒนายั่งยืนนาน  ประชาชนนักเรียนเก่าโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์มอบให้กับโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สนองนโยบายรัฐบาล  นายธวัชชัย  แซ่จาง ตัวแทนศิษย์เก่านักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ได้ร่วมกันกับนักเรียนเก่าทุกคนทุกครัวเรือนสมทบทุนจัดสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของคณะครูนักเรียน โดยสร้างอาคารขนาดใหญ่ ยาว 40 เมตร กว้าง 15 เมตรสูง 9 เมตร เป็นอาคารชั้นเดียว จนแล้วเสร็จและพร้อมใช้งาน
นายอนวัช  สัตตบุศย์  นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และร่วมกันรับศิลรับพรจากพระสงฆ์ และได้ทำการมอบเครื่องไทยทานแด่พระสงฆ์ จากนั้นได้รับชมการแสดงของพี่น้องประชาชนจีนยูหนานบ้านใหม่หนองบัวแสดงการรำพัดและการแสดงการออกกำลังของกลุ่มแม่บ้านจีนยูหนาน และได้ร่วมในการตัดริบปิ้นและทำการเปิดป้ายอาคารเรียนเอนกประสงค์ ได้เข้าทำการชมที่มาของโรงเรียนซึ่งในอดีตโรงเรียนนี้สร้างขึ้นชื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงมี่ 78 สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 5 ก่อสร้างโดยชาวจีนอพยบ 2508  และทางตำรวจตระเวนชายแดนได้โอนโรงเรียนให้เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี 2520 และในปี 2523 ได้โอนมาเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ จนถึงปัจจุบัน  มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยทุกๆปี อาคารเรียนก็จำกัด ของบประมาณของทางกระทรวงก็ยังไม่ได้ทางคณะนักเรียนเก่าจึงได้ขอทำการก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อจะได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน โดยสนองนโยบายของ คสช  รับร่วมเอกชนในการร่วมพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง  อาคารได้รับการออกแบบให้มีความมั่นคงถาวรและสามารถใช้ได้อย่างเอนกประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
คิวภาพ-อาคารเรียน-ประธานเทียนธูป-ฟังพระเจริญพระพุทธมนต์-ถวายไทยทานแด่พระสงฆ์-รับชมการแสดงแบบประเพณีคนจีนรำพัดและรำมวยจีน-ร่วมตัดริบปิ้น-ปิดป้ายอาคาร-ชมตัวอาคาร-ถายภาพพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.