ศรีสะเกษ สร้างบ้านให้ราษฎรที่ประสบวาตภัย

ศรีสะเกษ สร้างบ้านให้ราษฎรที่ประสบวาตภัย

 วันที่ 3 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเสี่ยงข้าว นำโดย นายสุนันท์  กิ่งคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียงข้าว  ร้อยตรีเภา ศรีทอง หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 6 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ  จิตอาสาเฉพาะกิจ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรศรีรัตนะ ผู้นำหมู่บ้าน  ได้ร่วมสร้างบ้านหลังใหม่ทดแทนหลังเดิม และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ครอบครัวของนายประพาส ชื่นชาย เลขที่ 171 บ้านโนนแสง ต.เสี่ยงข้าว อ.ศรีรัตนะ  จ.ศรีสะเกษ  ที่อาศัยอยู่กับสามี และลูก ประกอบอาชีพรับจ้าง ที่ถูกพายุฝนพัดบ้านล้มเสียหายทั้งหลัง

นายสุนันท์  กิ่งคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียงข้าว  กล่าวว่า  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ช่วงเวลา 16.00 น. ได้เกิดมีวาตภัยอย่างหนัก ในอำเภอศรีรัตนะ ที่ตำบลเสี่ยงข้าว ได้รับความเสียหาย จำนวน 28 หลัง ที่เสียหายหนัก บ้านล้มหลังคาถูกยกไป จำนวน 6 หลัง  หลังเกิดเหตุแล้วทุกฝ่ายจึงได้ร่วมกันช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านทั้ง 28 หลัง เสียหายหนักก็ได้สร้างให้ใหม่ งบประมาณทั้งหมด 130,000 บาท คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้


 ///วสันต์ ดอกไม้/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.