ราชบุรี/ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีจัดทำระบบควบคุมสินค้า

ราชบุรี/ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีจัดทำระบบควบคุมสินค้า
                               
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงโครงการจัด ทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย(GI) สินค้าสับปะรดอำเภอบ้านคาและ มะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรี โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีฯ คณะอาจารย์และ พาณิชย์จังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับซึ่งในการประชุมผู้แทนจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นวิทยากรให้ข้อมูลกับเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการค้าเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2  อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี....
สุพจน์ วรสหวัฒน์.ราชบุรี/ข่าวรอบรั้วภูธร

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.