"ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก นำสื่อมวลชนร่วมสำรวจเส้นทาง"

"ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก นำสื่อมวลชนร่วมสำรวจเส้นทาง"

         เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชรได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดท่องเที่ยวเขิงรุก ซึ่งเป็นการสำรวจและเปิดตลาดแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้รับรู้ว่าจังหวัดกำแพงเพชรมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจจำนวนมาก การจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6 ถึง 8 เมษายนโดยนำคณะสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นรวมถึงนิตยสาร WELLKOM สำรวจเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ของจังหวัดกำแพงเพชรโดยเริ่มตั้งแต่วัดประสาทบ้านโคนที ชมวิหารพระพุทธรูปหลวงพ่อโต อายุ 650 ปี แหล่งกำเนิดพ่อขุนสีอินทราทิตแล้วเดินทางชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเกาะแก่งใหญ่อำเภอขาณุวรลักษบุรี จากนั้นไปตามเส้นทางถนนสายตะวันตกชมความสวยงามของธรรมชาติ เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาที่รวบรวมข้อมูลทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาวเขาไว้ทุกเผ่าและชมความงามของน้ำตกคลองลาน และพาชมน้ำตกคลองวังเจ้าซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 2 จังหวัดระหว่างกำแพงเพชรและจังหวัดตากมีสายน้ำไหลผ่านขั้นกลาง นอกนั้นยังมี บ่อน้ำพุร้อนพระร่วงที่ตำบลลานดอกไม้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดกำแพงเพชรแวะแช่น้ำร้อนเพื่อผ่อนคลายอิริยาบถ จังหวัดกำแพงเพชรนอกจากจะมีธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเช่นวัดพระบรมธาตุพระอรามหลวงซึ่งเป็นที่จัดงานประเพณีนพพระเล่นเพลงมีประวัติความเป็นมาของมหากษัตริย์ไทยอย่างมากมายและยังมีแหล่งเรียนรู้การทำพระเครื่องของนครชุมที่เป็นแหล่งทำพิมพ์พระเครื่องที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกำแพงเพชร และเที่ยวตลาดย้อนยุคนครชุมบรรยากาศแบบย้อนยุคให้ในตลาดจะมีพ่อค้าแม่ค้าแต่งกายด้วยชุดไทยนำอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวนครชุมมาจำหน่ายอีกด้วยสุเทพ อินทจันทร์ รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.