ราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกตรวจเยี่ยมทหารกองเกิน

ราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกตรวจเยี่ยมทหารกองเกิน

เมื่อวันที่4เมษายน2561นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดำเนินสะดวก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการตรวจเลือก และได้เน้นย้าในการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎระเบียบ ตรวจสารในปัสสาวะ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยมีตำบลที่มารับการคัดเลือก 6 ตำบล ณ ศาลาการเปรียญวัดโชติทายการาม ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี.

...สุพจน์ วรสหวัฒน์ ราชบุรี/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.