นางอุษณี จงจิระ นายกเรากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธี มอบเหรียญกาชาดสมนาคุณ ซึ่งเป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นบำเพ็ญความชอบที่พระราชทานแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ. ห้องรับรอง 302 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นางอุษณี จงจิระ นายกเรากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธี มอบเหรียญกาชาดสมนาคุณ ซึ่งเป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นบำเพ็ญความชอบที่พระราชทานแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย
  โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มาเป็นประธานในพิธีมอบเหรียญกาชาดสมนาคุณ พร้อมด้วย นายอภิสรรค์ สง่าศรี นายบรรลือ สง่าจิตร นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายมานิต อนรรฆมาศ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ และเหล่ากาชาดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมในพิธีมอบเหรียญกาชาดสมนาคุณ ที่ห้องรับรอง 302
   การจัดพิธีมอบเหรียญกาชาดสมนาคุณครั้งนี้ เป็นการมอบเหรียญกาชาดสมนาคุณให้แก่ผู้บริจาคโลหิต และผู้ปฏิบัติช่วยเหลือสภากาชาดไทย ซึ่งสภากาชาดไทยได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมา แต่เนื่องจากในวันพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ผู้รับเหรียญมีเหตุขัดข้องไม่สามารถจะเดินทางมาร่วมพิธีที่ สภากาชาดไทยที่จัดขึ้นได้ จึงได้มอบหมายให้เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการจัดพิธีมอบเหรียญกาชาดสมนาคุณดังกล่าว ให้แก่ผู้ได้รับเหรียญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้รับเหรียญ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นมงคลอย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องสรรเสริญและยืนยันได้ว่า บุคคลดังกล่าวมีจิตใจเป็นกุศล ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ผู้ที่ได้รับเหรียญพระราชทานในวันนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่น่าสรรเสริญ และเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม เป็นความภาคภูมิใจของวงศ์ตระกูล เป็นอย่างยิ่ง

/////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 //////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.