ราชบุรี/ แถลงข่าวจัดงานรวมใจภักดิ์ จักรีวงศ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ราชบุรี/ แถลงข่าวจัดงานรวมใจภักดิ์ จักรีวงศ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

นายชยาวุธ จันทรผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีให้นายชาติชาย ไชยพิมลสำนักงานจังหวัดราชบุรีและคณะแถลงข่าวการจัดงานขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติล้นเกล้ารัชกาลที่ 1 ในฐานะทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และทรงประกอบพรวีรกรรมอย่างกล้าหาญในการปกป้องแผ่นดินสยามหลายครา ตลอดจนร่วมเฉลิมฉลองวันจักรีพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมละครอิงประวัติศาสตร์ประกอบสื่อผสมเกี่ยวกับพระวีรกรรมของ ร.1 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 19.15-20.30 น.และในวันที่ 6 เมษายน 2561 ขอเชิญทุกท่านเข้าชมนิทรรศการพระราชประวัติและบันทึกภาพกับฉากหลังที่งดงามของบริเวณรอบๆพิพิธภัณฑ์ฯ ที่เป็นอาคารโบราณสถาน รวมทั้งชมการแสดงละครเช่นเดียวกับคืนแรกพิพิธภัณฑ์ได้เปิดให้บริการนำชมพิพิธภัณฑ์จนถึงเวลา 20.30 น. เป็นพิเศษ


ปล. เชิญชวนแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุค/ชุดกลุ่มชาติพันธุ์..สุพจน์ วรสหวัฒน์ราชบุรี/ทีมข่าวภูธร

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.