…. ลูกหลานตระกูลแซ่ลิ้มร่วมไหว้บรรพบุรุษเนื่องในเทศกาลเช็งเม้ง

……. ลูกหลานตระกูลแซ่ลิ้มร่วมไหว้บรรพบุรุษเนื่องในเทศกาลเช็งเม้ง

     วันที่ 1 เมษายน 2561 ลูกหลานตระกูลแซ่ลิ้ม จากหลายจังหวัดต่างๆ จำนวนกว่า 40 คน ต่างมุ่งหน้าเดินทางไปกราบไหว้บรรพบุรุษเนื่องในเทศกาลเช็งเม้งประจำปี 2561 ณ สุสานพฤษราชคีรี (เขาเกาะแก้ว) ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ พร้อมทั้งได้นำสิ่งของต่างๆมาเซ่นไหว้ เป็นการระลึกถึงท่านบุพการีผู้มีพระคุณ อันเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที และพบปะสังสรรค์ระหว่างเครือญาติของตน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีจีน ที่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อเนื่องกันมาทุกปี
      นายไฉ่เก่า-นางสะลิ แช่ลิ้ม และนางเป็งเซียะ แซ่โงว้ ซึ่งถือว่าเป็นต้นตระกูลของลูกหลานแซ่ลิ้ม ของอำเภอหนองไผ่ ที่ได้ล่วงลับไปแล้วตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งลูกหลานก็จะเดินทางมาทำการเซ่นไหว้กันทุกๆปีไม่มีขาด โดยจะกำหนดเอา วันอาทิตย์สุดท้ายของเทศกาลเซ็งเม้งเป็นวันที่ญาติๆจะพาลูกหลานเดินทางมากราบไหว้บรรพบุรุษ
    นายแก ลีวัฒนากุล ปัจจุบัน อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 11 หมู่ 1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีอาชีพค้าขาย พร้อมครอบครัว ใช้เวลาในการเดินทางมากว่า 20 ชั่วโมง เพื่อมาร่วมไหว้บรรพบุรษ กล่าวว่า อยากให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเทศกาลเซ็งเม้ง ซึ่งหมายถึงเรื่องของการแสดงถึงความกตัญญู สุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องและลูกหลานตระกูลแซ่ลิ้มทุกคนจงมีความสุขเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองและเป็นต้นแบบซึ่งแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ตลอดไป.

   ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ //เพชรบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.