แถลงข่าวสงกรานต์วัดโขลงสุวรรณคิรีตำบลคูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี

แถลงข่าวสงกรานต์วัดโขลงสุวรรณคิรีตำบลคูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 8เมษายน2561พระครูสุพจน์ ธีรวโสเจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคิรีเป็นประธานแถลงข่าวพร้อมนายพจฐณศล ธนิกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวอ.เมืองจ.ราชบุรีนายชัยวัฒน์ จิฏฐมนากุลปลัดอบต.คูบัวดร.สุทธิรักษ์ หงสะมัตพัฒนาการจังหวัดราชบุรีและการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีร่วมแถลงข่าวงานสงกรานต์ที่จะมีขึ้นในวันที่13/14/15เมษายน2561และจะมีขบวนสงกรานต์ในวันที่15อย่างยิ่งให้ขอเชิญประชาชนมาเที่ยวงานวัดโขลงสุวรรณคิรีเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดีพบโบราณวัตถุมากมายโดยเฉพาะเศียรพระพุทธรูปสมัยต่างๆที่เก็บใว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรีและวัดโขลงตำบลคูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีจากการศึกษาและค้นคว้าเมืองโบราณที่คูบัวนี้ทำให้ทราบว่าได้รับอิทธิพลศิลปกรรมมาจากช่างสมัยราชวงศ์คุปตะประเทศอินเดียงานสงกรานต์อิ่มทั้งกายได้ทั้งบุญช่วยกันอุดหนุนประชาชนมีทุกเสาร์และอาทิตย์ณกาดวิถีชุมชนคูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี.
สุพจน์ราชบุรีภาพข่าว/รอบรั้วภูธร

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.