ฉะเชิงเทรา – กลุ่มสตรีตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ ขยายตลาดแตกไลน์สินค้าเพิ่มเป็นกระเป๋านอกผลิตผ้าบาติก เพื่อสร้างรายได้ และผลิตออกมาจำหน่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย

ฉะเชิงเทรา – กลุ่มสตรีตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ ขยายตลาดแตกไลน์สินค้าเพิ่มเป็นกระเป๋านอกผลิตผ้าบาติก เพื่อสร้างรายได้ และผลิตออกมาจำหน่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย


เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561  ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ชุมชนเอื้ออาทร  ตำบลลาดขวาง  อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จากการรายงานของผู้สื่อข่าวกลุ่มสตรีตำบลลาดขวาง  ได้มีกิจกรรมสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม ด้วยการขยายตลาดแตกไลน์สินค้าเพิ่มเป็นกระเป๋านอกผลิตผ้าบาติก เพื่อสร้างรายได้ และผลิตออกมาจำหน่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย


*นางสาวอุลัยวัลย์ เคนทวาย ประธานกลุ่มสตรีตำบลลาดขวาง กล่าวว่ากลุ่มจะขยายตลาดเพิ่ม ชึ่งวันนี้ ก.ศ.น. มาสนับสนุนให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันทำกระเป๋าโดยวิทยากรก็มาจากสมาชิกกลุ่มเป็นผู้สอนกันเอง เป็นวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่ม เนื่องจากสมาชิกกลุ่มมีประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ จึงได้นำความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดให้สมาชิกกลุ่ม เป็นการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาต่อยอด รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วม สร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าให้กับสมาชิกของกลุ่ม นำไปสู่  ความสมัครสมานสามัคคีกันภายในกลุ่ม ความเข้าอกเข้าใจ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เกิดความยั่งยืน และร่วมกันพัฒนากลุ่มให้ก้าวเดินอย่างเข้มแข็งต่อไป


**ข้อมูลภาพข่าว : กลุ่มสตรีตำบลลาดขวาง/นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.