รพ.สต.นาเฉลียงเป็นเจ้าภาพประชุมสภากาแฟ

รพ.สต.นาเฉลียงเป็นเจ้าภาพประชุมสภากาแฟ

     วันที่3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.นายชูศักดิ์  รู้ยิ่ง นายอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมสภากาแฟพร้อมทั้งรับฟังแต่ละภาคส่วนสรุปผลงานในเดือนมีนาคม 2561ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจทหาร ณ ห้องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเฉลียง
       ซึ่งในที่ประชุมแต่ละหน่วยงานได้ชี้แจงและพูดคุยสรุปถึงปัญปัญหาต่างๆที่ผ่านมา ทางด้านเกษตรอำเภอ โดยนายธงชัย ทองสุข หัวหน้าเกษตรอำเภอหนองไผ่ ได้พูดถึงเรื่องการจัดงานวันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ประจำปี 2561 ได้กำหนดเป็นวันที่ 26-28 เมษายน 2561 ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จากนั้นเป็นการประกวดและแข่งขันผลผลิตมะม่วง การแสดงเพื่อสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ, อสม.และกลุ่มเยาวชน, การแข่งขันส้มตำมะม่วงลีลา การฝึกสอนอาชีพ การเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ “การผลิตมะม่วงที่ได้คุณภาพ”, การประกวดร้องเพลง, และชมวงดนตรี Np live music ตลอดทั้งงาน   
        เพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนมะม่วง สำหรับผลผลิตมะม่วงในปีนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่วนเรื่องราคา ถ้าเป็นเกรด เอ จะอยู่ที่ กิโลกรัมละ 50-60 บาท แต่ถ้าเป็นเกรด บี ราคาจะอยู่ที่ 30-40 บาทต่อกิโลกรัม
   ข่าวโดย. ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์  ///จังหวัดเพชรบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.