ราชบุรีปล่อยพันธุ์ปลาสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

ราชบุรีปล่อยพันธุ์ปลาสัตว์น้ำเฉพระเกียรติ


เมื่อวันที่ 2 เมษายน2561ดร.ชนินทร์ แสงรุ่งเรืองประมงจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะพร้อมข้าราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี ,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ , จิตอาสาอำเภอเมืองราชบุรี , มูลนิธิประชานุกูลจังหวัดราชบุรี พร้อม ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำสำนักไม้เต็ง หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี กิจกรรมปล่อยปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ของวัดเขาวัง ราชบุรี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 โดยมีสามเณรภาคฤดูร้อน วัดเขาวัง พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี จำนวน 145 รูป และคณะพระอาจารย์ 10 รูป ร่วมปล่อยปลาในครั้งนี้ สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยประกอบด้วย 1.พันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน 15,000 ตัว
2.พันธุ์ปลาจาด จำนวน 80,000 ตัว...
..//สุพจน์ วรสหวัฒน์.ราชบุรี/รายงานรอบรั้วภูธร

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.