ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเตรียมรับนักท่องเที่ยวหลังยอดจองเที่ยวบินช่วง สงกรานต์พุ่ง

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเตรียมรับนักท่องเที่ยวหลังยอดจองเที่ยวบินช่วง
สงกรานต์พุ่ง

        ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย นักท่องเที่ยวและประชาชนต่างเดินทางมาใช้
บริการสายการบินต่างๆ ที่ให้บริการทั้งภายในและต่างประเทศโดยพบว่าปัจจุบันสายการบิน
ภายในประเทศที่ให้บริการในแต่ละวันมีถึง 6 สายการบินประกอบด้วยสายการบินไลอ้อนแอร์
,นกแอร์, บางกอกแอร์เวย์, แอร์เอเซีย, ไทยสมายล์และเวียดเจ็ต ในขณะที่สายการบินต่าง
ประเทศที่เปิดให้บริการบินจากประเทศจีนและฮ่องกงมาลงที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชียงรายมี 5 สายการบินประกอบด้วย คุนหมิน(KMG),  เซินเจิ้น(SZX), เฉิง
ตู(CTU), ฉางซา(CSX) และ ฮ่องกง(HKG)ซึ่งในแต่ละวันมีประชาชนและนัก
ท่องเที่ยวมาใช้บริการไม่น้อยกว่า 9,000 คนต่อวันซึ่งคาดว่าในช่วงเทศกาลมหาสงกราต์
หรือ"ป๋าเวณีปีใหม่เมือง"น่าจะมีนักท่องเที่ยวและประชาชนมาใช้บริการเพิ่มขึ้นอีกจำนวน
มาก
          นายวิสูตร คำยอด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย กล่าวว่า ในช่วง
เทศกาลวันสงกรานต์ในปีนี้ ทางท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายได้เตรียมการต้อนรับ
นักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจตั้งแต่ลงเครื่องเลยทีเดียวด้วยการมอบของที่ระลึกให้
ในขณะรอโหลดกระเป๋าเดินทางก็จะมีการละเล่นสะล้อซอซึง ดนตรีพื้นบ้านล้านนาไว้คอย
บรรเลงเพลงต้อนรับนักเดินทางโดยคาดว่าในปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวมากกว่าในช่วงปกติ 10-
20% โดยได้มีการเพิ่มเที่ยวบินไว้รองรับนักท่องเที่ยวอย่างเช่นสายการไลอ้อนแอร์ เพิ่ม
เที่ยวบินในช่วงบ่ายจากดอนเมืองมา ส่วนสายการบินเวียดเจ็ต ที่บินจากท่าอากาศยานสรร
ณภูมิมาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายจะเพิ่มเที่ยวบินในเวลากลางคืนซึ่งถือเป็นการ
เพิ่มเที่ยวบินจากเที่ยวบินปกติ ส่วนในวันที่ 10 เมษายน 2561 จะมีสายการบินรุ่ย
ลี่(Ruili)ของจีนที่จะบินตรงจากสิบสองปันนามาลงที่ที่อากาศยานแม่ฟ้าหลวงของเรา
สัปดาห์ละ 3 วันคือ อังคาร, พฤหัสและวันเสาร์ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากเดิม
9,000 คนต่อวันเป็น 10,000-12,000 คน เลยทีเดียว นอกจากนี้ทางท่าอากาศยานยังได้
เตรียมเจ้าหน้าที่แพทย์-พยาบาล ในการดูแลแก่นักท่องเที่ยวที่อาจเจ็บไข้ได้ป่วยขณะเดิน
ทาง ด้านความปลอดภัยกระทรวงคมนาคมได้รณรงค์"เดินทางด้วยความปลอดภัย"ท่า
อากาศยานแม่ฟ้าหลวงจึงได้ทำตามนโยบายด้วยการปิดป้ายรณรงค์เตือนเรื่องการเดิน
ทางทำอย่างไรจะปลอดภัย เช่น"เมาไม่ขับ" ขับรถเมื่อมีความพร้อม เป็นต้น ในด้านความ
สะอาดขณะถือเป็นงานประจำที่เราต้องให้ความสำคัญอันดับต้นๆเพราะท่าอากาศยานแม่
ฟ้าหลวงคือประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวดังนั้นห้องน้ำต้องสะอาด อุปกรณ์ที่คอยอำนวยความ
สะดวกนักท่องเที่ยวต้องพร้อมอาทิ บันไดเลื่อน ลิฟต์ในขณะที่เกิดเหตุต้องมีรถพยาบาล
เพียงพอที่จะส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาล นั้นคือสิ่งที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายตระ
เตรียมไว้รับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์นี้.....
 

จักรภัทร  แสนภูธร รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.