!!! นายกฯ ประเทืองประชุมคณะผู้บริหารฯ....!!!

!!! นายกฯ ประเทืองประชุมคณะผู้บริหารฯ....!!!

จากการรายงานของทีมงานผู้สื่อข่าว จ.นครววรรค์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 นายประเทือง เหมือนเตย นายกสมาคมข้าราชการบำนาญจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา ประจำเดือน เมษายน 2561 ณ อาคารสมาคมฯ
การจัดตั้งสมาคมข้าราชการบำนาญจังหวัดนครสวรรค์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานให้กับข้าราชการบำนาญและข้าราชการประจำ ในการจัดสวัสดิการต่างๆเพื่อมวลสมาชิกร วมทั้งร่วมผลักดันผลประโยชน์ในเรื่อง เงินเดือน ค่าครองชีพให้แก่ข้าราชการบำนาญ และข้าราชการประจำ ซึ่งในการประชุมแต่ละเดือนจะมีการสร้างขวัญกำลังใจโดยจัดโครงการกองทุนวันเกิดแก่สมาชิกทุกคน นอกจากนี้ยังจัดโครงการให้ความรู้เพื่อการพัฒนาสมาชิกโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพของสมาชิกรวมถึงการดำรงชีวิตให้มีความสุขในวัยเกษียณ และปัจจุบันนี้มีสมาชิกรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,157 คน หากท่านใดที่จะสมัครเป็นสมาชิก ติดต่อได้ที่ เลขานุการ โทร.081-692-8363 หรือคณะกรรมการทุกท่าน/..อ.ปิยชาติ อ้นสุวรรณ์ ภาพ/ข่าว...วินัย ชำนาญปืน ทีมข่าว จ.นครสวรรค์. รายงาน.. แจ้งข่าวสาร. 093 - 1717897

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.