สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรีดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม

สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรีดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่9เมษายน2561นายไพโรจน์ มหัทธนธรรมนายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรีพร้อมนายปรัชญา จรดลผู้ก่อตั้งสมาคมและที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาชิกดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูจังหวัดนครปฐมโดยมีนายมานพ เปี่ยมคล้านายกอบต.วังตะกูอ.เมืองจ.นครปฐมให้การต้อนรับพร้อมบรรยายประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูตามหลักฐานเดิมเรียกว่า"ตำบนบางตะกู"ต่อมาเปลี่ยนเป็น"วังตะกู"มาจากบริเวณหน้าวัดเป็นลำน้ำและเป็นบริเวณน้ำไหลวนโบราณเรียกว่าวังน้ำประกอบกับบริเวณแถวนั้นมีต้นตะกูอยุ่มากจึงเรียกตำบลนี้ว่าวังตะกูองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูเดิมเป็นสภาตำบลตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537ได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจากกนะทรวงมหาดไทยเมื่อเดือนมีนาคมพ.ศ.2539โดยสำนักงานตั้งอยุ่เลขที่68หมู่4ต.วังตะกูอ.เมืองจ.นครปฐมมีเนื้อทีประมาณ4.478ไร่ประมาณ8.75ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งสิ้น5818คนนายมานพ เปี่ยมคล้านายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูยังได้พาคณะผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรีไปดูพื้นที่การผลิตน้ำประปาผลิตน้ำประปาในเนื้อที่17ไร่เพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้านใช้8หมู่บ้าน.ปิ่นเกลียว181ครัวเรือน.วังตะกู167ครัวเรือน.บ่อด่าน111ครัวเรือน.คลองน้ำเค็ม108ครัวเรือน.บ้านกิโลห้า242ครัวเรือน.ท่าขี้เหล็ก80ครัวเรือน.ทุ่งรางเทียน162ครัวเรือนนับเป็นผลสำเร็จในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเป็นอย่างยิ่งต่อจากนั้นสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรีไหว้สักการะสิ่งสักสิทธิ์คู่บ้านคู่เมื่องนครปฐมพระปฐมเจดีย์"พระร่วงโรจนฤทธิ์"เป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยพร้อมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ...
สุพจน์ วรสหวัฒน์ ราชบุรีรายงาน/รอบรั้วภูธร

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.