จ.อุทัยธานี....!! พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์...!!

จ.อุทัยธานี....!! พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์...!!

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว จ.อุทัยธานี เมื่อเวลา 07.50 น. วันที่ 6 เมษายน 2561 ณ. บริเวรพลับพลาจัตุลมุขพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมหาชนก บนยอดเขาสะแกกรัง นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี เป็นประธานในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี โดยมี พ.อ. พรชัย นพรัตน์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.อุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และประชาชนชาว จ.อุทัยธานี ได้เข้ามาทำพิธีแสดงควมจงรักภัคดีและกตัญญูกตเวทิตา ประกอบพิธีถวายราชสักการะ เพื่อเทิดทูลพระบรมราชจักรีวงศ์ให้สถิตยึดมั่นในดวงใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติตลอดไป นับแต่วันที่พระบรมราชจักรีวงศ์ได้สถิตมั่น ณ. ผืนแผ่นดินสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2325 ต่อเนื่องมานับจนถึงวันนี้เป็นเวลา 236 ปี ปัจจุบันโดยรอบขอบขัณฑสีมาทั้งสี่ทิศแห่งพระราชอาณาจักรล้วนสงบสุขอาณาประชาราษฏร์ทั้งมวลมีความมั่งคั่ง ยั่งยืนและมั่นคงประทศได้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญรุ่งเรืองด้วยพระปรีชาสามารถในพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมมหาจักรีวงศ์ที่ได้รับสืบทอดพระราชสันตติวงศ์ต่อมาจวบจนรัชการปัจจุบัน เนื่องในมหามงคล วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์วันที่ 6 เมษายน 2561 ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัตยาธิษฐานขอดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพระองค์แม้จะสถิตอยู่ ณ ทิพยวิมานสถานใดขอจงสดับด้วยปวงข้าพระพุทธเจ้าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองต์เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมได้พร้อมใจกันถวายราชสักการะ ณ โอกาสนี้..
.. วินัย ชำนาญปืน จ.อุทัยธานี ภาพ/ข่าว....รายงาน...!! แจ้งข่าวสาร  093 - 1717897

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.