ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้าง อาชญากรรม ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้าง อาชญากรรม ช่วงเทศกาลสงกรานต์

1เม.ย.2561 เวลา 18.00น. บริเวณหน้าเสาธง สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต พล.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ ผบก.ภ.จ.ภูเก็ต เป็นประธานในการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ อาสาสมัครภาคประชาชน ในสังกัด โดยพล.ต.ต.ธีระพลฯ กล่าวว่าตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดมาตรการด้านต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องจากตระหนักว่าเทศกาลดังกล่าวนี้ ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนา เดินทางไปท่องเที่ยว หรือเล่น
น้ำสงกรานต์เป็นจำนวนมากเช่นทุกปีที่ผ่านมา จนอาจทำให้เกิดปัญหา อาชญากรรมประเภทต่างๆ และอุบัติเหตุทางถนนขึ้นได้ สำหรับมาตรการ ที่สำคัญประการหนึ่งคือ ให้จัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและ
ปราบปรามผู้กระทำความผิด เสริมสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

การทำพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้ มีฝ่ายต่างๆ มาเข้าร่วม
พิธีประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต โดยมี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัครภาคประชาชน
ผู้มีจิตอาสาทุกประเภท มาร่วมสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 395 นาย เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายตามที่กล่าวถึง ต่างก็ตระหนักถึงความสำคัญต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวในจังหวัด
ภูเก็ต ที่จะต้องสร้างความเชื่อถือ ศรัทธา เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการ
ท่องเที่ยวโดยรวมของจังหวัดภูเก็ต จึงมีความมุ่งมั่น พร้อมที่จะเสียสละ
ร่วมแรงร่วมใจกันในการระดมสรรพกำลังเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
อย่างเต็มศักยภาพให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.