จ.อุทัยธานี ....!!! นักเรียน 900 คน พร้อมใจแต่งกายชุดไทยสีม่วง...@@!!

จ.อุทัยธานี ....!!! นักเรียน 900 คน พร้อมใจแต่งกายชุดไทยสีม่วง...@@!!

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 17.45 น. ณ.สนามกีฬากลาง จ.อุทัยธานี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี เป็นประธานในพิธีส่งเสริมศิลปอนุรักษ์มรดกไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วน จ.อุทัยธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน นายไมตรี ไตรติลานันท์ และนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พ.อ. พรชัย นพรัตน์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.อุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดอุทัยธานี พร้อมใจกันแต่งกายชุดไทย สีม่วง เข้าร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวนมากสำหรับการจัดงานดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานจัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงมีพระชนมายุ 63 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2561 และเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทยรวมทั้งเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์เผยแพร่คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย โดยมีกิจกรรมสำคัญที่น่าสนใจ เช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การรำถวายพระพรเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของนักเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่ จ.อุทัยธานี จำนวน 280 คน (เพลงสุริโยทัย พญาสี่เสา แขกบรรเทศ) การบรรเลงดนตรีไทยจากนักเรียนประถมและมัธยม จำนวน 395 คน (เพลงที่ 1. โหมโรงเทิด สธ. เพลงที่ 2. ขึ้นพลับพลา เพลงที่ 3. ลาวสมเด็จ) การแสดงบาสโลบ  ของนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่วิทยา จำนวน 350 คน การแสดงอังกะลุงของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 1 และ 2 ในเขตมัธยมศึกษาจำนวน 88 คน การแสดงศิลปะพื้นบ้านในบทเพลงพระราชนิพนธ์(ส้มตำ)ของประชาชนชาว จ.อุทัยธานี และการแสดงด้านศิลปและวัฒนธรรมอื่น ๆ ของ จ.อุทัยธานีให้อยู่ยั่งยืนต่อไป...

./ภาวิณี ศรีอนันต์ ภาพ/ข่าว....วินัย ชำนาญปืน จ.อุทัยธานี. รายงาน....แจ้งข่าวสาร. 093 - 1717897

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.