ออมสินมอบ 8แสนให้โรงพยาบาลสมทบทุนซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์ฯ

ออมสินมอบ 8แสนให้โรงพยาบาลสมทบทุนซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์ฯ

    เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 2 เมษายน 2561 นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอหนองไผ่ พร้อมประดับขีดมอบหนังสือสำคัญ ให้กับตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนใหม่จำนวน 5 ราย และร่วมชื่นชมยินดีกับถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดกองเชียร์ฯก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุมฯ
     ในโอกาสเดียวกันธนาคารออมสินสาขาหนองไผ่ โดยนายชัยณรงค์ พันธุธัญญการณ์ ผู้จัดการสาขาฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 8 แสนบาท ให้กับโรงพยาบาลหนองไผ่ ในการสมทบเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์สนับสนุนบริการ โดยมีนางยุพิน สีรักษา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลซึ่งได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สมรัฐ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองไผ่เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้ จากนั้นนายชัยณรงค์ พันธุธัญญการณ์ ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาหนองไผ่ ยังได้มอบเงินค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ให้กับทาญาตินางสาวสุวรรณ์ จันทะจำนวน สี่ฉบับ รวมเป็นเงินประมาณ 4 แสนกว่าบาท
     สืบเนื่องจากนางสาวสุวรรณ์ จันทะได้เสียชีวิตเนื่องจากเกิดอุบัตเหตุจากรถจักรยานยนต์เมื่อต้น ปี 2561 ในขณะที่เป็นสมาชิกเทศบาลเฉลียงทองและยังเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านแล้วกู้เงินจากธนาคารออมสินสาขาหนองไผ่ โดยมีประกันคุ้มครองวงเงินสามสัญญาและยังได้รับค่าสินไหมจากการมีบัตร ATM. Accident อีกจำนวน 1 แสนบาท โดยในการขอมีบัตร ATM. แบบ Accident จะเสียค่าธรรมเนียมเพียงปีละ 400 บาท และไม่ต้องตรวจสุขภาพแต่อย่างใด.
  ข่าวโดย.ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์.

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.