นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ครุศาสตร์ คัพ 2018 "ครั้งที่ 10 "


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ครุศาสตร์ คัพ 2018 "ครั้งที่ 10 " ซึ่งจะมีการแข่งขันระหว่าง วันที่  5 ถึง 8 เมษายน 2561 ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีนักฟุตบอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีและรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จากหลายอำเภอ และหลายจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 113 ทีม ปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 10 โดยคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นกิจกรรมพลศึกษาประเภทหนึ่งที่สามารถส่งเสริมพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมสติปัญญาของบุคคลได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นกีฬาฟุตบอลยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความร่วมมือก่อให้เกิดความความสัมพันธ์กันในระหว่างชุมชนเยาวชนมีความสมัครสมานสามัคคีซึ่งกันและกัน โดยมี นายอุดมศักดิ์ ชั่งเปี่ยม (ทนายโต)  ผู้ริเริ่มโครงการ กล่าวรายงาน มีผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายสมควร ศรีสูงเนิน นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนนครสวรรค์ (มอบเงินสนับสนุนบางส่วน) ณสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


///// อัมพณ จับศรทิพย์ รายงานจากนครสวรรค์ 0619525644 ////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.