ราชบุรีเปิดอบรมอสม.4.0

ราชบุรีเปิดอบรมอสม.4.0

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561  นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 4.0 เพื่อให้ อสม.มีความรอบรู้และเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพและการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการทำงานปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา มีประสิทธิภาพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประสาทสิทธิ ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี.. 
สุพจน์ วรสหวัฒน์ราชบุรี/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.