อบต นครสวรรค์ตก. คณะกรรมการ ตัวแทน ชาวบ้านร่วม ประชุม เสนอแผนพัฒนาบ้านเมือง เจริญก้าวหน้าแผน4ปี

3เมษายน61. อบต นครสวรรค์ตก. คณะกรรมการ
ตัวแทน ชาวบ้านร่วม ประชุม เสนอแผนพัฒนาบ้านเมือง เจริญก้าวหน้าแผน4ปี
///////////

ที่ตำบลนครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์  นายจำลอง พรมหนองโดก นายกองศ์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการ จำนวน22ท่าน  ประชุมแผนการพัฒนา หมู่บ้าน จำนวน10หมู่บ้าน โดย มีตัวแทนชาวบ้าน
 นางปนัดดา ชื่นอยู่ กำนันตำบลนครสวรรค์ตก

    นายยก อบต ได้กล่าว ในที่ประชุม ซึ่งแผนพัฒนาหมู่บ้าน ทั้ง10หมู่บ้าน. แต่ละหมู่บ้าน ได้ทำการประชาพิจาณหมู่บ้านมาแล้ว พร้อมเสนอคณะกรรมการ ตั้งงบประประมาณในแผน2560 ถึง 2564 แผนสี่ปี.  แต่ละหมู่บ้าน มีความต้องการ แตกต่างกัน.  บางหมู่. ต้องการ ถนนทางเข้าหมู่บ้าน ให้ขยายกว้าง เทลาดยาง . และ ขุดลอกคูคลอง  เพื่อปรับใช้ฤดูแล้ง ระบายในฤดูน้ำหลาก ป้องกันน้ำท่วม. หรือ การเก็บขยะ ตามชุมชน ซึ่งปัญหาเหล่านี้. ทาง อบต นครสวรรค์ตก  ได้ทำการ ประชาพิจาณหมู่บ้าน. พร้อมนำเข้าแผนพัฒนา4ปี. แต่ละหมู่บ้านใช้งบประมาณที่แตกต่างกันไปใช้งบประมาณ มากน้อยขึ้นอยู่ กับการงานที่ทำ. ซึ่งตอนนี้. ประชุมเพื่อเสนอไปยัง ผู้มีอำนาจให้ใช้งบประมาณต่อไป
อาคม ข่าว/ภาพ ต้อย รอบรั้ว ภูธร รายงาน 0619525644 //////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.