น้ำป่าแม่วงก์ทะลัก ไหลบ่าซัดสะพานขาด 3 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบอย่างหนัก

  น้ำป่าแม่วงก์ทะลัก ไหลบ่าซัดสะพานขาด 3 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบอย่างหนัก

    ผู้สื่อข่าว 13 สยามไทย ได้เดินทางลงพื้นที่บ้านใหม่ไทรทอง หมู่ที่ 19 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ หลังมีรายงานว่า เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากจนทำให้สะพานข้ามน้ำคลองโพธิ์ ถูกกระแสความรุนแรงของน้ำพัดสะพานชำรุดและทรุดพังเสียหาย จนทำให้ชาวบ้านหลายร้อยครัวเรือนไม่สามารถใช้สะพานดังกล่าวสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านได้

   จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า สะพานที่ได้รับความเสียหาย คือ สะพานท่ามะกรูด เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตกอยู่ในสภาพทรุดตัวพังไปกับลำคลอง จนทำให้พื้นที่ฝั่งตรงข้าม จำนวน 3 หมู่บ้าน กว่า 600 หลังคาเรือน ไม่สามารถเดินทางข้ามฝั่งได้ โดยต้องหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น ซึ่งต้องเดินทางอ้อมไกล เป็นระยะทางกว่า 5 กิโลเมตรแทน แต่ในเบื้องต้น นายชวฤทธิ์ วิบูลย์รัตน์ สจ.เขตอำเภอแม่เปินและทางทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ได้เดินทางมาสำรวจความเสียหายแล้ว พร้อมกับจะมีการนำสะพานแบริ่งมาติดตั้งให้ใช้ เพื่อให้ชาวบ้านได้เดินทางข้ามผ่านไปมาเป็นการชั่วคราวก่อนจะมีการนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมจังหวัด ในการซ่อมแซมแก้ไขสะพานดังกล่าวต่อไป

    ส่วนสาเหตุที่ทำให้สะพายทรุดตัวพังไปกับคลองน้ำ มีสาเหตุมาจากลำน้ำมีเศษวัชพืชมาก และไม่สามารถไหลผ่านลอดใต้สะพานไปได้ เนื่องจากน้ำป่าที่ไหลผ่านลำคลองมีปริมาณเต็ม จึงเป็นเป็นเหตุทำเศษวัชพืชจำนวนมากถูกความรุนแรงของกระแสน้ำพัดพารวมกันไปกระแทกจนสะพานทรุดพัง ขณะเดียวกัน น้ำป่าที่ไหลหลากลงสู่คลองโพธิ์ เป็นน้ำป่าจากเทือกเขาแม่วงก์ ซึ่งเกิดจากการมีฝนตกลงในพื้นที่ป่าติดต่อกันถึง 3 วัน โดยมวลน้ำป่าก้อนนี้ ทางผู้นำในพื้นที่ยืนยันว่า ยังไม่มีความน่าเป็นห่วง เพราะมวลน้ำจะไหลลงสู่อ่างคลองโพธิ์ และเขื่อนวังรอ ที่ยังมีพื้นที่รับน้ำได้อีกเป็นจำนวนมาก และหากไม่มีฝนตกลงมาอีก สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ /
///อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 //////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.