" เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวตลาด 3 วิถีที่ท่าขุนราม "

" เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวตลาด 3 วิถีที่ท่าขุนราม "

               วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 น. ที่วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ ตำบลท่าขุนราม อำเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม จัดกิจกรรมหมู่บ้านท่องเที่ยวตลาด 3 วิถี โดยมีนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดและนายประจวบ ชมภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร,นายกมล สิมเมือง ส.อบจ.กพ. นาง ปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
        สำหรับกิจกรรมหมู่บ้านท่องเที่ยวตลาด 3 วิถีที่ท่าขุนราม ได้จัดขึ้นตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 13 หมู่บ้านซึ่งการดำเนินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
 เพื่อสืบสานวัฒนธรรม 3 วิถีของชุมชนให้คงอยู่ให้ชุมชนมีรายได้จาการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน  ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น  2 วัน คือ 30-31 มีนาคม 2561 โดยเป็นลักษณะกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ 3 ภาค คือภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน  ผ่านการแสดง  และมีการจำหน่ายอาหารประจำพื้นถิ่นของแต่ละภาค ซึ่งบางอย่างหารับประทานได้ยาก การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในครั้งนี้จะกำหนดจัดอย่างต่อเนือง ในสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน


สุเทพ อินทจันทร์ รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.